Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nosní sprej s kombinací azelastinu a flutikasonu v léčbě středně těžké až těžké alergické rinitidy

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 7.6.2017

Nosní sprej s kombinací azelastinu a flutikasonu v léčbě středně těžké až těžké alergické rinitidy

U středně těžké až těžké alergické rinitidy často nevede k dostatečné kontrole symptomů ani používání kombinace více léčivých přípravků. V Journal of Allergy and Clinical Immunology byly publikovány výsledky 3 klinických studií porovnávajících nosní sprej obsahující fixní kombinaci azelastin-hydrochloridu a flutikason-propionátu s placebem nebo standardní léčbou.

Úvod

Alergická rinitida postihuje celosvětově více než 500 milionů osob. Její příznaky jsou často podceňované, přitom významně zhoršují kvalitu života pacientů. Většina postižených trpí středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou a závažné příznaky u nich nezřídka přetrvávají i během léčby, což následně vede ke zhoršení compliance. K léčbě se používají především lokálně i systémově podávaná antihistaminika a topické kortikosteroidy.

Tři aktivně nebo placebem kontrolované klinické studie hodnotily účinek nové fixní kombinace topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu ve formě nosního spreje.

Metodika studií

Do 3 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených studií s paralelním uspořádáním bylo zařazeno celkem 398 pacientů starších 12 let se středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou. Nosní sprej s kombinací azelastin-hydrochlorid/flutikason-propionát (137 μg / 50 μg) byl porovnáván s monoterapií azelastinem (137 μg), flutikason-propionátem (50 μg) nebo s placebem v totožné lékové formě.

Každá studie začínala 7denním zaváděcím obdobím, během kterého bylo aplikováno pouze placebo. Poté následovala vlastní 14denní studie. Přípravky byly aplikovány jako 1 vstřik do každé nosní dírky 2× denně. Pacienti zaznamenávali časy aplikací a skóre závažnosti symptomů.

Primárně byla sledována souhrnná změna celkového ranního a večerního nosního symptomového skóre (rTNSS – Reflective Total Nasal Symptom Score), zahrnujícího nosní kongesci, svědění, sekreci z nosu a kýchání. Každý příznak byl zaznamenáván ve 12hodinových intervalech (ráno a večer) a dle závažnosti hodnocen pomocí 4bodové stupnice, kde skóre 0 znamenalo nepřítomnost symptomu a skóre 3 závažný obtěžující příznak interferující s denními aktivitami či spánkem. Maximální skóre činilo 24.

Výsledky

Kombinace azelastin/flutikason-propionát snížila průměrné rTNSS proti výchozím hodnotám (–5,7 [SD, 5,3]) více než monoterapie flutikason-propionátem (–5,1 [SD, 4,9]; p < 0,001), azelastinem (–4,4 [SD, 4,8]; p < 0,001) nebo placebem (–3,0 [SD, 4,2]; p < 0,001). Tento přínos byl pozorován od prvního dne hodnocení a ke zlepšení došlo u každého jednotlivého symptomu dokonce i u pacientů s nejtěžším onemocněním.

Fixní kombinace stabilně vedla k dosažení odpovědi až o 3 dny dříve než aplikace azelastinu a až o 5 dní dříve v porovnání s flutikason-propionátem. Zároveň dosahovala vyšší účinnosti než monoterapie.

Závěr

Používání fixní kombinace azelastin-hydrochloridu s flutikason-propionátem vedlo u pacientů se středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou k rychlejšímu nástupu účinku a k lepší kontrole symptomů než monoterapie jednotlivými látkami.

(blu)

Zdroj: Carr W., Bernstein J., Lieberman P. et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2012; 129 (5): 1282–1289.e10, doi: 10.1016/j.jaci.2012.01.077.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Potravinová anafylaxe u dětí

Anafylaxe je závažná celková alergická reakce, která se rozvíjí během několika minut až hodin a může pacienta ohrozit na životě. Prevalence potravinové anafylaxe se ve vyspělých zemích světa zvyšuje především u dětí a mladých dospělých. Nejdůležitějším rizikovým faktorem potravinové anafylaxe je potravinová alergie.

Anafylaxe v těhotenství

V následujícím článku jsou uvedeny etiologie, diagnostika včetně diferenciálního přístupu a zásady terapie včetně prevence u těhotných žen s anafylaxí a současně je zmíněn vliv anafylaktických příhod na plod. Během prvních tří trimestrů před nástupem děložní činnosti a porodu zůstává etiologie anafylaxe v graviditě podobná etiologii anafylaxe u všeobecné populace.

Porozumění anafylaxi, její diagnostika a léčba

Anafylaxe je nejtěžší stupeň akutní alergické reakce, dle definice WAO (World Allergy Organization, Světové alergologické organizace) se jedná o těžkou, život ohrožující, generalizovanou nebo systémovou hypersenzitivní reakci. Charakteristická je náhlým vznikem příznaků – nejčastěji jde o kombinaci symptomů kožních, gastrointestinálních, kardiovaskulárních a respiračních.Všechny novinky