Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nosní sprej s kombinací antihistaminika a kortikosteroidu uleví alergikům nejrychleji

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 23.3.2018

Nosní sprej s kombinací antihistaminika a kortikosteroidu uleví alergikům nejrychleji

Fixní kombinace azelastinu s flutikason-propionátem v podobě nosního spreje je pro svou vynikající účinnost stále častější volbou v léčbě alergické rýmy. Multicentrická studie prezentovaná v roce 2017 byla zaměřena na rychlost nástupu účinku léku.

Kombinovaný nosní sprej s azelastinem a flutikasonem byl porovnán s placebem a s klasickou léčbou alergické rýmy, tedy s kombinací samotného intranazálního flutikasonu a perorálního antihistaminika, konkrétně loratadinu.

Metodika a průběh studie

Do dvojitě slepé randomizované kontrolované studie bylo zařazeno 82 dospělých pacientů s anamnézou sezónní alergické rýmy a s pozitivním prick testem na pyly ambrózie.

Expozice přesně definované koncentraci alergenu probíhala v kontrolovaném prostředí expoziční komory, u každého pacienta ve 3 cyklech s 2týdenními odstupy. Každý cyklus byl zahájen úvodní expozicí alergenu, následovanou po 24 (v 1. cyklu), resp. 48 hodinách druhým sezením, při kterém byla podána terapie nebo placebo a sledován efekt.

Sledované parametry

 • celkové skóre nosních příznaků (TNSS − total nasal symptom score)
 • celkové skóre očních příznaků (TOSS − total ocular symptom score)
 • celkové skóre 7 nosních a očních příznaků (T7SS)
 • hodnocení alergických potíží na vizuální analogové škále (VAS)
 • vitální funkce a nežádoucí účinky pro hodnocení bezpečnosti léčby

Výsledky

Při sledování vývoje TNSS v čase po podání aktivní látky nebo placeba byla zaznamenána následující zjištění:

 • Nástup účinku kombinace azelastinu s flutikasonem činil 5 minut.
 • Ve srovnání s placebem byl pozorován významně lepší efekt kombinace azelastinu s flutikasonem, a to od 5. do 240. minuty (p < 0,04).
 • Nástup účinku kombinace loratadin/flutikason dosahoval 150 minut.
 • Mezi 5. a 90. minutou byla patrná významně lepší účinnost kombinace azelastinu s flutikasonem ve srovnání s loratadinem/flutikasonem (p < 0,05).
 • Celkově byl prokázán významně lepší efekt kombinace azelastinu s flutikasonem ve srovnání s placebem (p < 0,001) i s loratadinem/flutikasonem (p = 0,005).

Při sledování TOSS, T7SS a VAS po podání aktivních látek/placeba byla zaznamenána následující zjištění:

 • Nástup účinku kombinace azelastinu s flutikasonem byl 10 minut.
 • Mezi 5. a 90. minutou po podání byl patrný významně lepší efekt kombinace azelastinu s flutikasonem ve srovnání s loratadinem/flutikasonem (p < 0,05).
 • Celkově byla prokázána významně lepší účinnost kombinace azelastinu s flutikasonem ve srovnání s placebem i s loratadinem/flutikasonem.

V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Klinický význam

Využití expoziční komory, a tedy definované koncentrace inhalačního alergenu, podtrhuje validitu studie, která ukázala velmi rychlý nástup účinku nosního spreje s kombinací azelastinu a flutikasonu. Lék zabírá na alergické symptomy již za 5 minut a ve srovnání s klasickou léčbou uleví pacientovi v průměru o 2 hodiny rychleji. Tyto skutečnosti opravňují zařazení kombinovaného nosního spreje mezi léky 1. volby v terapii alergické rýmy.

(thr)

Zdroj: Bousquet J., Price D., Meltzer E. O. et al. Onset of action for intranasal azelastine–fluticasone propionate versus oral loratadine with intranasal fluticasone propionate. Poster: P502. American College of Allergy, Asthma & Immunology Annual Scientific Meeting, Boston, Massachusetts, říjen 2017.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

Sezónní alergická rinitida je symptom objevující se celoročně v závislosti na citlivosti k různým převládajícím pylům. Kvůli zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje rovněž produktivita rostlin a tím i koncentrace pylů v ovzduší. To je důvodem hledání a vývoje nových terapeutických modalit k efektivní léčbě sezónních alergií. Jednou z těchto možností by se mohla stát kombinace azelastinu a flutikasonu (MP-Aze/Flu) ve formě nazálního spreje.

Porovnání nosních sprejů v léčbě alergické rýmy

Nosní spreje jsou již po řadu let součástí doporučených postupů v léčbě alergické rýmy. Touto výhodnou formou lze podávat účinné látky z různých lékových skupin. Který z dostupných léků je v současnosti nejúčinnější?

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.Všechny novinky