Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lokální antihistaminikum azelastin a jeho vliv na sinonazální mikroflóru

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 23.3.2018

Lokální antihistaminikum azelastin a jeho vliv na sinonazální mikroflóru

Antihistaminikum azelastin v podobě nosního spreje patří již řadu let mezi oblíbené a účinné léky u alergické rýmy. Studie publikovaná v The Journal of Laryngology and Otology zkoumala jeho vliv na mikrobiální flóru nosní sliznice pacientů.

Antihistaminika v léčbě alergické rýmy

Antihistaminika patří mezi léky první volby v léčbě alergií. Pokud se jedná o alergickou rýmu, tedy o jedno z nejčastějších alergických onemocnění, pak se jako výhodné jeví intranazální podání, ať už v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými účinnými látkami, např. s kortikosteroidem. Aplikací účinné látky přímo na místo alergického zánětu je dosaženo výborného efektu při malé biologické dostupnosti, tím pádem jsou minimalizovány systémové nežádoucí účinky.

Antihistaminika ovlivňují alergickou reakci nejen interakcí s histaminem, ale působí i na některé další mediátory zánětu, což se následně odrazí ve slizniční imunitě. Sekundárním (a nežádoucím) efektem by pak mohla být inhibice přirozené mikrobiální flóry osidlující sliznici nosních a paranazálních dutin. Na tento předtím přehlížený aspekt se zaměřuje prezentovaná studie tureckých autorů.

Metodika a průběh studie

Zařazeno bylo 25 dospělých pacientů s alespoň roční anamnézou alergické rýmy. Diagnóza alergie byla potvrzena kožním testem a podpořena rinoskopickým nálezem hypertrofie dolních nosních skořep. 

Stěry z nosní sliznice a z nosohltanu byly provedeny u všech pacientů v úvodu studie a po 1 měsíci léčby. Ta spočívala v aplikaci nosního spreje s azelastinem 2× denně do obou nosních dutin.

Kultivační nálezy

U 20 pacientů byl identifikován alespoň 1 bakteriální kmen na nosní sliznici, z toho u 17 pacientů normální mikroflóra (především methicilin-senzitivní stafylokoky, grampozitivní tyčky, alfa-hemolytické streptokoky aj.). U 9 pacientů byly identifikovány potenciálně patogenní kmeny (Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis), u 6 pacientů tedy kombinace přirozené a potenciálně patogenní flóry.

Po léčbě došlo u 22 pacientů k určitým změnám v normální mikroflóře, ale patogenní bakterie byly nalezeny jen u 3 pacientů.

Také v nosohltanu dominují saprofytické bakterie (u 24 pacientů před léčbou, u všech 25 po léčbě), i když spektrum je poněkud odlišné. Před léčbou mělo 8 pacientů v nosohltanu některou z potenciálně patogenních bakterií, po léčbě jen 4 pacienti.

Při zhodnocení jednotlivých bakteriálních kmenů žádná změna před léčbou vs. po ní nedosahuje statistické významnosti.

Závěr

Přes poměrně malý počet pacientů výsledky studie naznačují, že lokálně aplikovaný azelastin významně neovlivňuje bakteriální kolonizaci nosní sliznice. Tento lék představuje bezpečnou léčbu alergické rýmy i z mikrobiologického hlediska.

(thr)

Zdroj: Aksoy F., Senturk E., Doğan R. et al. Effects of azelastine nasal spray on nasal and nasopharyngeal microflora. J Laryngol Otol 2016; 130 (1): 95–99, doi: 10.1017/S0022215115002959.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

Sezónní alergická rinitida je symptom objevující se celoročně v závislosti na citlivosti k různým převládajícím pylům. Kvůli zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje rovněž produktivita rostlin a tím i koncentrace pylů v ovzduší. To je důvodem hledání a vývoje nových terapeutických modalit k efektivní léčbě sezónních alergií. Jednou z těchto možností by se mohla stát kombinace azelastinu a flutikasonu (MP-Aze/Flu) ve formě nazálního spreje.

Porovnání nosních sprejů v léčbě alergické rýmy

Nosní spreje jsou již po řadu let součástí doporučených postupů v léčbě alergické rýmy. Touto výhodnou formou lze podávat účinné látky z různých lékových skupin. Který z dostupných léků je v současnosti nejúčinnější?

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.Všechny novinky