Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky sezónní alergické rýmy i tam, kde fexofenadin nebyl dostatečně účinný

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 14.3.2014

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky sezónní alergické rýmy i tam, kde fexofenadin nebyl dostatečně účinný

Azelastin v nosním spreji je účinný v monoterapii při zmírňování příznaků sezónní alergické rýmy (SAR) u pacientů, u kterých nedošlo k symptomatickému zlepšení po léčbě perorálním antihistaminikem 2. generace. Jak uzavřeli autoři randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie zahrnující 334 pacientů, u nichž přetrvávaly nosní příznaky i po léčbě fexofenadinem: Azelastin v nosním spreji je dobře tolerovaný, zajišťuje účinnou kontrolu příznaků SAR a je vhodný jako iniciální léčba pacientů s touto diagnózou.

Perorální a intranazální antihistaminika 2. generace jsou doporučeny v léčbě SAR jako terapie 1. volby. Cílem této americké studie bylo zhodnotit schopnost azelastinu v nosním spreji zmírnit příznaky SAR u pacientů, kteří jsou symptomatičtí i po léčbě fexofenadinem. Primárním sledovaným parametrem bylo zmírnění celkového skóre nosních příznaků (TNSS) zahrnujícího nosní sekreci, kýchání, svědění a nosní kongesci.

Zařazeni byli pacienti se středně závažnou až závažnou SAR. Po 1 týdnu trvání otevřené fáze, kdy všech 3 107 pacientů užívalo fexofenadin 60 mg dvakrát denně, bylo do zaslepené 2týdenní fáze zařazeno 334 pacientů s přetrvávajícími příznaky (definovanými jako zmírnění TNSS < 25–33 %). Tito pacienti byli randomizováni k užívání azelastinu 2 vstřiky do každé nosní dírky 2× denně nebo azelastinu ve stejném dávkování plus fexofenadinu 60 mg 2× denně nebo placeba (nosní sprej + tablety).

Po 2 týdnech léčby došlo k významně většímu snížení TNSS v obou skupinách s azelastinem v porovnání s placebem. Azelastin v monoterapii byl z hlediska snížení TNSS i jednotlivých zahrnutých příznaků stejně účinný jako při kombinaci s fexofenadinem.

(zza)

Zdroj: LaForce C. F., Corren J., Wheeler W. J., et al. Efficacy of azelastine nasal spray in seasonal allergic rhinitis patients who remain symptomatic after treatment with fexofenadine. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004 Aug; 93 (2): 154–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky alergické rýmy účinněji a rychleji než perorální desloratadin

Německo-rakouská studie prokázala větší přínos azelastinu v nosním spreji v porovnání se systémově podávaným desloratadinem při zmírňování příznaků sezónní alergické rýmy (SAR).

Azelastin a mometazonfuroát zmírňují příznaky alergické rýmy u dětí

Intranazální azelastin a mometazonfuroát byly účinnější než nosní sprej s mořskou vodou při zmírnění příznaků alergické rýmy u dětí. Prokázala to studie zahrnující 60 dětí ve věku 7 až 16 let na základě snížené nosní kongesce a zvýšeného objemu nosní dutiny.

Azelastin ve formě nosního spreje je u pacientů se sezónní alergickou rhinitidou účinnější nežli perorálně podaný cetirizin

Studie publikovaná v Clinical Therapeutics se zaměřila na porovnání účinnosti azelastinu a cetirizinu. Obě látky jsou určeny k léčbě sezónní alergické rhinitidy (SAR) a patří do skupiny selektivních antagonistů H1 receptorů.Všechny novinky