Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Adjuvantní terapie telmisartanem u pacientů se schizofrenií

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 4.4.2018

Adjuvantní terapie telmisartanem u pacientů se schizofrenií

Z výsledků několika studií vyplynulo, že regulace zánětlivých a imunologických procesů u pacientů se schizofrenií může korelovat s manifestací příznaků onemocnění a odpovědí pacientů na léčbu. Protizánětlivé účinky telmisartanu, blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II, který se používá pro léčbu hypertenze, jsou dobře známy. Autoři prezentované studie se proto zaměřili na účinek adjuvantní léčby telmisartanem u pacientů se schizofrenií.

Metodika studie

12týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo celkem 54 pacientů psychiatrické kliniky v Bostonu (USA), kteří byli již nejméně půl roku ambulantně léčeni olanzapinem či klozapinem pro schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu. Pacienti byli ke své obvyklé medikaci randomizováni k užívání telmisartanu v dávce 80 mg 1× denně nebo placeba.

Psychopatologické projevy při vstupu do studie a v týdnu 12 byly hodnoceny na základě dotazníků PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a SANS (Scale for Assesment of Negative Symptoms). Kognitivní schopnosti byly testovány pomocí souboru neuropsychologických vyšetření.

Výsledky

Studii dokončilo celkem 43 pacientů (22 v telmisartanové a 21 v placebové skupině). Po 12 týdnech léčby bylo v telmisartanové skupině pozorováno signifikantní snížení celkového skóre PANSS proti placebu (průměrně o –4,1 ± 8,1 bodu vs. 0,4 ± 7,5 u skupiny na placebu; p = 0,038). Mezi skupinami nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v jednotlivých podskóre PANSS, celkovém skóre SANS ani v hodnocení kognitivních schopností (p > 0,100).

Závěr

Studie naznačila, že adjuvantní léčba telmisartanem může zlepšit některé klinické příznaky u pacientů se schizofrenií léčených olanzapinem či klozapinem. Možným mechanismem terapeutického působení telmisartanu jsou jeho protizánětlivé účinky. Pro potvrzení těchto výsledků je však třeba provést dlouhodobější klinická hodnocení s větším počtem pacientů a případně ověřit efekt telmisartanu u pacientů léčených také jinými antipsychotiky.

(este)

Zdroj: Fan X., Song X., Zhao M. et al. The effect of adjunctive telmisartan treatment on psychopathology and cognition in patients with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2017; 136 (5): 465–472, doi: 10.1111/acps.12799. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Podle nové experimentální studie snižují blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) tvorbu kyseliny kynurenové (KYNA) v mozku. Zvýšená hladina KYNA je spojená s poruchami paměti a psychotickými symptomy.

Sartany jako účinný pomocník v prevenci i terapii diabetické nefropatie a proteinurie

Diabetická nefropatie (DNP) je chronická komplikace diabetu mellitu (DM), která se projevuje hlavně poruchou funkce ledvin, mikroalbuminurií, proteinurií a hypertenzí. V její patogenezi hraje roli zvýšená aktivita renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS), proto se sartany neboli antagonisté receptorů AT1 pro angiotenzin II jeví jako slibný terapeutický přístup u diabetiků, jak ukazuje i předložený stručný přehled výsledků klinických studií.

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Z klinických studií vyplývá, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs) snižují mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Až 80 % pacientů však dostává nižší než doporučené dávky těchto léčiv, neboť se předpokládá, že nižší dávky by mohly být stejně účinné, ale lépe tolerované. Američtí autoři se ve své metaanalýze zaměřili na vliv dávkování ACEI a ARBs na mortalitu a vysazení léčby u této skupiny pacientů.Všechny novinky