Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vývoj morfologických abnormalit mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou manifestovanou v dětství a dospělosti

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2012

Vývoj morfologických abnormalit mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou manifestovanou v dětství a dospělosti

Pokud dojde k manifestaci roztroušené sklerózy (MS) již v dětském věku, tj. před 18. rokem (paediatric-onset multiple sclerosis, pMS), může se onemocnění projevit a probíhat odlišně, než by tomu bylo, kdyby došlo k jeho manifestaci v dospělosti (adult-onset multiple sclerosis, aMS). Jestli se tyto rozdíly týkají i morfologických změn mozku, není dosud zcela jasné.

Vědci z univerzity v rakouském Grazu porovnávali objem ložisek v T2- a T1-vážených obrazech (tzv. lesion load, LL), dále tzv. černé díry (black hole ratio, BHR) a anualizovanou změnu objemu mozku (aBVC) u 21 pacientů s pMS (věk v době nástupu nemoci 14,4 ± 2,3 roku) a 21 pacientů s aMS (věk v době nástupu nemoci 29,4 ± 6,5 roku) s ohledem na trvání nemoci (pMS: 1,0 ± 1,8 roku, aMS: 1,6 ± 1,7 roku, p = 0,27). Průměrná doba následného sledování byla 4,2 ± 3,7 roku v případě pMS a 3,1 ± 0,6 roku v případě aMS. Součástí klinického srovnávání bylo i stanovení EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale) a roční míry relapsů (ARR).

V době vstupu do studie měly obě skupiny pacientů (pPMS a aMS) podobné EDSS skóre, T1-LL i BHR, zatímco T2-LL byl vyšší u aMS (aMS: 9,2 ± 11,6 ccm, pMS: 4,1 ± 6,2 ccm, p = 0,02). Změna T2- a T1-LL během sledovaného období byla podobná v obou skupinách. Při následném sledování bylo zdravotní postižení menší u jedinců s pMS (EDSS skóre u pMS: 0,9 ± 0,9; aMS: 1,7 ± 1,3, p = 0,04), a to i navzdory výrazně vyššímu destruktivnímu poškození mozku (BHR u pMS: 23,7 ± 23,7 %; aMS: 5,9 ± 4,0 %, p = 0,02) a podobné míře ztrát objemu mozku.

Morfologicky agresivnější vývoj nemoci u pacientů s pMS při současně méně závažném postižení dle EDSS skóre by svědčil pro vyšší kompenzační kapacitu u pacientů s MS, která se manifestovala v dětském věku. Tento fakt může zastírat potřebu terapie chorobu modifikujícími léky ve skupině pacientů s pMS výhradně na základě klinických pozorování.

(mik)

Zdroj: Pichler A. et al. Differences and similarities in the evolution of morphologic brain abnormalities between paediatric and adult-onset multiple sclerosis. Mult Scler 2012. Publikováno on-line 19. června 2012; doi: 10.1177/1352458512448107

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Incidence fraktur u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně známo, že u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se setkáváme v důsledku pádů a osteoporózy se zvýšeným rizikem zlomenin. Dánští vědci se proto pokusili odhadnout míru incidence vzniku fraktur u pacientů s RS, stratifikovanou dle typu fraktury, pohlaví a věku, a porovnat tyto výsledky s kontrolní skupinou. Svá zjištění pak publikovali v časopise Multiple sclerosis.

Účinnost a bezpečnost natalizumabu – aktualizované výstupy z probíhající studie STRATA

Studie STRATA (The Safety of TYSABRI® Re-dosing and Treatment) je otevřená nadnárodní klinická studie, která je ve své rozšířené fázi zaměřena na dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří dokončili dřívější studie (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE) a jejich otevřená rozšíření. Předkládané sdělení má za cíl přinést nejnovější data o účinnosti a bezpečnosti natalizumabu (Tysabri®) v rámci probíhající 5leté studie STRATA.

Fertilizace in vitro zvyšuje riziko relapsů roztroušené sklerózy

Retrospektivní studie publikovaná v červnu 2012 ukázala, že u žen s roztroušenou sklerózou (RS) vede fertilizace in vitro ke zvýšenému výskytu relapsů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy