Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Cílem kurzu je podpořit edukaci, která má odborný přínos, pomůže rozšířit povědomí o novinkách a také upozornit na nutnost včasné diagnostiky. Jde o didaktický materiál, který shrnuje teoretické vědomosti o nových poznatcích z etiopatogeneze roztroušené sklerózy (RS) a algoritmu diagnostiky RS. Klade důraz na včasné zahájení léčby. Zabývá se objasněním mechanizmů účinku nových imunomodulačních léků, indikacemi těchto léků a jejich zařazením do terapeutického plánu. V korelaci s výsledky klinických studií jsou lekce doplněny praktickými zkušenostmi, které jsou v klinické praxi nenahraditelné.

Vědomostní test, navazující na výukový program je velmi vhodnou a osvědčenou didaktickou formou, která pomůže k utřídění poznatků.

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Neurologická klinika - Fakultní nemocnice Ostrava

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Olga Zapletalová

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články