Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Využití optické koherentní tomografie v diagnostice a monitorování roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.12.2017

Využití optické koherentní tomografie v diagnostice a monitorování roztroušené sklerózy

Metaanalýza publikovaná v září 2017 v časopisu Lancet Neurology identifikovala vrstvy sítnice, jejichž atrofie je spojena s neurodegenerací u roztroušené sklerózy (RS). Vyšetření je možné pomocí optické koherentní tomografie a mohlo by mít význam při diagnostice a monitorování RS.

Strukturální změny sítnice jako marker

Strukturální změny sítnice jsou známými markery zánětu a neurodegenerace u pacientů s RS. Díky zavedení metody optické koherentní tomografie se spektrální doménou (SD-OCT) je dnes možné automaticky segmentovat jednotlivé vrstvy sítnice. Cílem autorů této práce bylo zjistit, jaké vrstvy sítnice vykazují při RS atrofii z důvodu neurodegenerace.

Systematický přehled a metaanalýza

V rámci systematického přehledu a metaanalýzy byly vyhledány práce, ve kterých se provádělo měření tloušťky jednotlivých vrstev sítnice pomocí SD-OCT u osob s RS. Průzkum zahrnul publikace z období od 22. listopadu 1991 do 19. dubna 2016. Vyšetřené osoby byly rozděleny do 3 skupin: zdravé kontroly, pacienti s RS a neuritidou optiku (RSON) z důvodu RS a nemocní s RS bez neuritidy optiku (RSNON).

Výsledná zjištění

Kritériím analýzy vyhovovalo 40 studií zahrnujících celkově 1667 očí pacientů s RSON, 4109 očí pacientů s RSNON a 1697 očí zdravých kontrol. V porovnání se zdravýma očima bylo zjištěno ztenčení vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) v peripapilární oblasti (průměrně o –20,10 μm u RSON a –7,41 μm u RSNON; obě p < 0,0001), RNFL v oblasti makuly (–6,18 μm u RSON a –2,15 μm u RSNON; obě p < 0,0001) a vrstvy gangliových buněk a vnitřní plexiformní vrstvy (GCIPL) v oblasti makuly (–16,42 μm u RSON a –6,31 μm u RSNON; obě p < 0,0001). Také bylo pozorováno mírné ztluštění vnitřní nukleární vrstvy u pacientů s RSON oproti zdravým kontrolám (+0,77 μm; p = 0,003).

Závěr

Metaanalýza ukazuje, že SD-OCT představuje reprodukovatelný, přesný a robustní způsob kvantifikace jednotlivých vrstev sítnice. Z důvodu konzistentnosti a robustnosti dat i velikosti efektu doporučují autoři této práce zařadit měření RNLF v peripapilární oblasti a GCIPL v makulární oblasti pomocí SD-OCT do diagnostiky a monitorování RS a rovněž do výzkumu této choroby.

(zza)

Zdroj: Petzold A., Balcer L. J., Calabresi P. A. et al.: Retinal layer segmentation in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2017; 16 (10): 797–812, doi: 10.1016/S1474-4422(17)30278-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.

Deficit 25-hydroxyvitaminu D a riziko vzniku roztroušené sklerózy

V časopisu Neurology byly publikovány výsledky dosud největší longitudinální studie zabývající se vztahem mezi deficitem vitaminu D a rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Jejím cílem bylo zjistit, zda a do jaké míry je nedostatek vitaminu D spojen s rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Výzkum byl proveden na kohortě finských žen, tedy populaci známé nízkými hladinami 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D].

Dlouhodobý účinek podávání teriflunomidu u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Přínosem časného podávání teriflunomidu pro pacienty s nedávno diagnostikovanou relabující formou roztroušené sklerózy se zabývala práce prezentovaná na 69th American Academy of Neurology Annual Meeting v dubnu 2017 v Bostonu. Byly vyhodnoceny výsledky klinických hodnocení fáze III TEMSO a TOWER a jejich prodloužení.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy