Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv podávání natalizumabu na práceschopnost pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.12.2011

Vliv podávání natalizumabu na práceschopnost pacientů s roztroušenou sklerózou

Švédská studie prokázala, že natalizumab snižuje pracovní neschopnost u pacientů s roztroušenou sklerózou, a má tak nejen zdravotní, ale i ekonomický přínos.

Roztroušená skleróza (RS) je vzhledem k průměrnému věku svého začátku (30 let) jednou z nejčastějších neurologických příčin pracovní neschopnosti v rozvinutých zemích. Vysokým výskytem RS je známé například Švédsko. Ve Švédském ústavu ekonomiky zdraví proto provedli retrospektivní studii, ve které hodnotili přínos léčby natalizumabem na pracovní neschopnost pacientů s RS. Natalizumab je zástupcem nové generace biologické terapie a v klinických studiích prokázal svoji účinnost na snížení výskytu recidiv a zánětlivé aktivity u RS.

Do studie byli zahrnuti všichni pacienti ze Švédského registru roztroušené sklerózy, u nichž byla zahájena léčba natalizumabem mezi červnem 2007 a květnem 2008. Údaje o typu zaměstnání a pracovní neschopnosti v podobě počtu odpracovaných hodin za týden byly zjištěny retrospektivně pomocí dotazníku. Poté byl porovnán počet odpracovaných hodin za týden v době 2 týdny před zahájením léčby natalizumabem a po 50 týdnech léčby.

Výsledky ukázaly, že po 50 týdnech léčby natalizumabem se u pacientů s RS zvýšil počet odpracovaných hodin za týden průměrně o 3,3 (p < 0,01). Tento údaj byl vyčíslen také v peněžní hodnotě. Ukázalo se, že většího poklesu pracovní neschopnosti bylo dosaženo u pacientů s kratším trváním choroby (p = 0,025) a u pacientů ve věku 25–35 let (p = 0,002).

Tato studie prokázala, že natalizumab po jednom roce léčby snižuje pracovní neschopnost pacientů s RS. Navíc je z hlediska zvýšení schopnosti pracovat výhodnější časnější zahájení léčby RS natalizumabem.

(zza)

Zdroj: Olofsson S, Wickström A, Häger Glenngård A, et al. Effect of Treatment with Natalizumab on Ability to Work in People with Multiple Sclerosis: Productivity Gain Based on Direct Measurement of Work Capacity before and after 1 Year of Treatment. BioDrugs 2011(Oct 1);25(5):299-306.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chronická cerebrospinální venózní insuficience – následek, či příčina roztroušené sklerózy?

Vztah mezi zhoršenou extrakraniální venózní drenáží mozku a vznikem roztroušené sklerózy (RS) byl poprvé popsán Paolem Zambonim z Univerzity Ferrara v Itálii. Od té doby bylo provedeno množství klinických studií k verifikaci této terapie s nejednoznačnými výsledky

Možnosti léčby PML spojené s léčbou natalizumabem

Autoři práce z Ruhr Univerzity v německé Bochumi publikovali v červnovém čísle Archives of Neurology kazuistiku dokumentující, že progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která vznikla ve spojitosti s léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, může být spojena s dobrou prognózou, je-li zachycena a léčena v časném stadiu. Podle odborníků převyšují benefity léčby natalizumabem u pečlivě selektovaných pacientů s RS možné riziko.

Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy