Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv infekční mononukleózy a nikotinismu na rozvoj roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.1.2011

Vliv  infekční mononukleózy a nikotinismu  na rozvoj  roztroušené sklerózy

Predispozice pro vznik roztroušené sklerózy je ovlivněna genetickými faktory a rizikovými vlivy okolního prostředí. Mezi základní vlivy okolního prostředí se řadí infekce virem Epstein-Barrové, manifestující se jako infekční mononukleóza (IM), a nikotinismus. Jejich vztah ke vzniku onemocnění RS byl prokázán v několika kazuistikách a kohortových studiích. Předpokládá se, že nikotinismus je spojen se zvýšeným rizikem konverze choroby do sekundární progresivní RS.

Autoři metaanalýzy vyhledali v databázi Medline články týkající se RS a její spojitosti s infekční mononukleózou a kouřením. Podle obsahu abstrakt pak byly vybrány kazuistiky nebo kohortové studie, vhodné pro zařazení do metaanalýzy. Studie musely obsahovat odhad rizika pro RS v souvislosti s IM nebo s kouřením ještě před stanovením diagnózy RS.

V závěrečné analýze bylo do skupiny s IM zahrnuto 19 390 pacientů a 16 007 kontrolních osob, do skupiny hodnotící vliv kouření 2 543 pacientů a 457 137 kontrolních osob. Celkové relativní riziko pro vznik RS po IM bylo 2,17 (95% interval spolehlivosti 1,97 až 2,39, p <10-54; 18 studií) a pro kouření (kuřák vs nekuřák) 1,51 (95% interval spolehlivosti 1,38 až 1,66, p <10-18; 10 studií). Mezi studiemi nebyla prokázána statisticky významná heterogenita. Relativní riziko kouření pro konverzi RS na sekundární progresivní formu bylo 1,88 (95% interval spolehlivosti 0,98 až 3,61, p = 0,06; 4 studie). Tato hodnota nedosáhla statistické významnosti a navíc studie vykazovaly výraznou různorodost.

Provedená metaanalýza bezpochyby prokázala jednoznačnou souvislost mezi roztroušenou sklerózou a infekční mononukleózou i kouřením. Nicméně epidemiologické studie poukazují spíše na spojitost uvedených faktorů s RS než na jejich příčinnou souvislost. Další vědecké práce by se proto měly zaměřit na buněčné a molekulární mechanismy, které by vysvětlovaly podstatu této asociace. V budoucnu bude také potřebné zabývat se ve větším měřítku vlivem kouření na rozvoj sekundární progresivní RS, jejichž souvislost provedená metaanalýza jednoznačně nepotvrdila.

(moa)

Zdroje:

Handel AE, Williamson AJ, Disanto G, Handunnetthi L, Giovannoni G, Ramagopalan SV. Meta-analysis of multiple sclerosis susceptibility following infectious mononucleosis and smoking. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 14. října 2010.

Handel AE, Williamson AJ, Disanto G, Handunnetthi L, Giovannoni G, et al. An Updated Meta-Analysis of Risk of Multiple Sclerosis following Infectious Mononucleosis. PLoS ONE 5(9):e12496. doi:10.1371/journal.pone.0012496

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kognitivní funkce, deprese,únava a kvalita života pacientů v časných stádiích roztroušené sklerózy

Kognitivní deficity se často objevují v časných stadiích roztroušené sklerózy (RS), jejich incidence je udávána mezi 25 % a 59,7 %. V prvních letech po stanovení diagnózy RS nebývají tyto deficity při běžné konverzaci patrny a jsou často zdravotníky při klinických kontrolách podceňovány.

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.

Zázračná léčba roztroušené sklérozy ?

Teorie o cévní etiologii roztroušené sklerózy (RS) jsou známy několik desítek let, v posledních letech na ně navázali italští autoři s konceptem chronické žilní insuficience (CCSVI).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy