Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv fampridinu s prodlouženým uvolňováním na chůzi a rovnováhu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2015

Vliv fampridinu s prodlouženým uvolňováním na chůzi a rovnováhu

Zhoršení hybnosti je u roztroušené sklerózy (RS) velmi časté, ve většině případů má negativní dopad na život nemocného. Fampridin je novou látkou, která může ovlivnit zejména chůzi či rovnováhu.

Studie MOBILE hodnotila efekt fampridinu s prolongovaným uvolňováním (PR-fampridin) na chůzi a na dynamickou/statickou rovnováhu a také jeho bezpečnost u nemocných s RS. Studie byla randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná. Zařazeni byli pacienti s progresivní či relaps-remitentní RS, jejichž skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) bylo 4,0–7,0. Nemocní byli léčeni PR-fampridinem či placebem podávanými dvakrát denně po dobu 24 týdnů. Cíle léčby zahrnovaly změny ve 12položkové škále chůze u RS (MSWS-12), test času vstanutí a chůze (Timed UP nad Go, TUG) a test rovnováhy (Berg Balance Scale, BBS).

Do studie bylo zahrnuto 132 nemocných celkem ze 6 zemí. Léčba PR-fampridinem vedla k vyššímu mediánu zlepšení skóre MSWG-12, rychlosti dle TUG i celkového skóre BBS ve srovnání s placebem. PR-fampridin byl dobře tolerován.

Studie MOBILE ukázala, že podávání PR-fampridinu vede k časnému a setrvalému zlepšení chůze i rovnováhy.

(eza)

Zdroj: Hupperts R. et al. Prolonged-release fampridine and walking and balance in MS: randomised controlled MOBILE trial. Mult Scler – publikováno online 28. dubna 2015; doi: 10.1177/1352458515581436

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zmírnění únavy při léčbě roztroušené sklerózy natalizumabem snižuje výskyt deprese a ospalosti

Mezinárodní observační studie poukázala na význam parametrů subjektivně hodnocených pacientem při posuzování léčby roztroušené sklerózy. Zmírnění únavy při léčbě natalizumabem bylo spojeno se snížením výskytu deprese a ospalosti.

Při akutním relapsu roztroušené sklerózy je možné i u kojících žen podávat krátkodobě vysoké dávky methylprednisonu

36letá kojící matka byla léčená 3 dny vysokou dávkou methylprednisolonu z důvodu akutního relapsu roztroušené sklerózy. Na základě odebraných vzorků mateřského mléka byla zjištěna subterapeutická expozice kojence glukokortikoidu. Při krátkodobém intravenózním (i. v.) podávání methylprednisolonu je tedy možné v kojení pokračovat. Ještě většího omezení expozice kojence je možné dosáhnout odsunutím kojení za 2 až 4 hodiny po infuzi.

Peginterferon β-1a podávaný 1krát za 2 týdny u roztroušené sklerózy

První výsledky prodloužení studie ADVANCE ukazují, že subkutánní (s. c.) pegylovaný interferon β-1a (INF β-1a) podávaný jednou za 2 týdny rozšíří terapeutické možnosti u dospělých pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) s potenciálem lepší compliance v porovnání s léky vyžadujícími častější podávání.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy