Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv environmentálních infekcí na rozvoj roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.1.2012

Vliv environmentálních infekcí na rozvoj roztroušené sklerózy

Ačkoliv etiologie roztroušené sklerózy zůstává neznámá, předpokládá se, že ve vnímavosti a v dalším rozvoji nemoci hraje důležitou roli autoimunita. Na rozvoji autoimunitních chorob se vedle genetických faktorů podílejí i faktory vnějšího prostředí, jejichž vliv dokazuje odlišná geografická distribuce RS. Největší incidence RS je u kavkazské populace severní Evropy, směrem k rovníku se incidence RS snižuje. Některé studie považují roli infekčních faktorů vnějšího prostředí působících zejména v dětství a pubertě za rizikové pro vznik a vývoj RS u geneticky disponovaných jedinců. Na základě metaanalýz je zdůrazňována role viru Epsteina-Barrové (EBV), kdy u EBV negativních jedinců je výskyt RS 10x nižší. Dalšími infekčními kandidáty jsou Chlamydia pneumoniae, gramnegativní bakterie či herpes virus-6 (HHV-6).

V diskuszi o etiopatogenezi RS je zajímavá tzv. hygienická hypotéza, která udává, že infekce spíše chrání než akcelerují autoimunitní choroby, jako je RS. Podle této hypotézy infekce způsobí posun k imunosupresivnímu stavu organismu, snižuje počet agresivních buněk a způsobí odklon autoreaktivních buněk od místa autoimunitní destrukce. Podle dalších názorů jsou zlepšující se podmínky života a redukovaná expozice infekčním agens v dětství dnes spojovány s vývojem atopie a autoimunity. Je diskutován vztah mezi globálním výskytem RS a přítomností parazitárních patogenů (například Trichuris trichuria). Prevalence RS klesá, je-li překročen kritický práh pro tohoto patogena (přes 10 %) a naopak při snížených výskytech helmintů se incidence RS v určitých regionech zvyšuje.

U malé studie pacientů s RS, kteří měli v krevním obraze eozinofilii spojenou s mírnou parazitózou a kteří byli ponecháni bez antihelmintové terapie, byl po dobu 4,5letého sledování zjištěn mírnější průběh RS, méně relapsů, signifikantně nižší aktivita lézí na MRI a nižší skóre EDSS ve srovnání s pacienty bez osídlení helminty. Protekce organismu vyvolaná parazity byla pravděpodobně spojena s indukcí tvorby regulačních T-lymfocytů, které produkují cytokiny IL-10, TGF-b se supresivní funkcí CD4 a CD25 pozitivní T-lymfocyty. Parazitární infekce mohou u RS pacientů rovněž přispívat k produkci B-lymfocytů s produkcí IL-10. Následkem těchto cytokinů dochází k autoimunní down-regulaci v organismu.

Lepší poznání vzájemné interakce pacient a parazit a také identifikace parazitárních molekul s imunomodulačními vlastnostmi může pomoci v budoucnu terapeuticky ovlivnit nejen RS , ale i další autoimunitní choroby.

(moa)

Zdroj: Correale J, Farez MF. The impact of environmental infections (parasites) on MS aktivity. Multiple Sclerosis Journal 2011(Oct);17(10):1162–1169. Doi: 10.1177/1352458511418027

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perzistence neutralizujících protilátek v závislosti  na titru a preparátu interferonu-beta

Interferon-beta (IFNβ) je považován za prověřený lék používaný iniciálně v léčbě relabujicí formy roztroušené sklerózy (RS). Jeho podávání je spojeno s tvorbou neutralizujících protilátek (Nab), které jsou prokázány u 44% léčených RS pacientů. Přítomnost Nab snižuje biologickou dostupnost IFNβ a tím negativně ovlivňuje účinnost léčby RS, což má za následek zvýšení aktivity nemoci na MRI mozku a zvýšenou incidenci relapsů. Zmíněné negativní účinky jsou závislé na perzistenci Nab.

Příznivé účinky natalizumabu u relabující roztroušené sklerózy – další výsledky studií AFFIRM a SENTINEL

Randomizované placebem kontrolované studie s natalizumabem, AFFIRM a SENTINEL, s délkou trvání přes 2 roky zahrnující celkem 2213 pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) prokázaly jeho přínos v monoterapii i po přidání k interferonu ß-1a (INF ß-1a) při relapsech RS, a to z hlediska snížení rizika progrese choroby, výskytu recidiv a počtu ložisek zvýšené intenzity signálu v T2 váženém obraze v oblasti bílé hmoty mozkové.

Exprese progranulinu v mozkové tkáni a mozkomíšním moku u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována především za zánětlivý demyelinizační proces CNS, predominantně postihující autoimunitně bílou hmotu mozkovou. Součástí RS bývá i postižení šedé hmoty mozkové, které se může vyskytovat nezávisle a někdy předcházet patologii bílé hmoty. Bílkoviny, jejichž úloha byla v minulosti studována v patologii neurodegenerativních onemocnění, mohou hrát důležitou úlohu ve vzniku RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy