Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv dalfampridinu na zlepšení chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.10.2011

Vliv dalfampridinu na zlepšení chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi hlavní patologický příznak roztroušené sklerózy (RS) patří demyelinizace axonů centrálního nervového systému, která vede k blokádě přenosu vzruchu. Mezi klinické projevy RS patří poškození zraku, slabost, únavnost, nestabilita, poruchy inervace střev a močového měchýře, bolest a v neposlední řadě poruchy chůze, které jsou přítomny až u 75 % pacientů s RS. Léčba poškození mobility zahrnuje v akutní fázi podávání intravenózních kortikoidů, které zvyšují svalovou sílu a zlepšují vedení v centrálních motorických neuronech, jejich podávání však není indikováno ve stabilních fázích choroby. Mezi další možnosti léčby patří aplikace blokátoru draslíkového kanálu dalfampridinu, jehož užívání zlepšilo rychlost chůze průměrně u třetiny pacientů s RS. Preparát Ampyra, obsahující dalfampridin, byl schválen FDA v USA a je distribuován ve formě 10mg tablet s prodlouženým uvolňováním, které mají být podávány 2× denně. Tento přípravek je rovněž znám pod názvem fampridin či pod chemickým označením 4-aminopyridin (4-AP) a je označován za neurofunkční modifikátor.

Napětím řízené draslíkové kanály představují skupinu příbuzných proteinů, které překlenují buněčné membrány a pomáhají regulovat iontové proudy draslíku. Otevírají a zavírají se v závislosti na změnách transmembránového potenciálu. Deficit vedení akčního potenciálu v demyelinizovaném axonu u RS se projevuje v paranodálních a internodálních draslíkových kanálech, které jsou distribuovány v axonální membráně. Dochází ke zpomalení vedení akčního potenciálu či k úplnému selhání tvorby vzruchu. Dle výsledků in vitro provedených studií se zdá, že dalfampridin ve vyšších koncentracích blokuje téměř všechny na napětí závislé draslíkové kanály, v nižších koncentracích běžných v plazmě člověka při perorálním užívání preparátu 2× denně je však jeho efekt více selektivní. Proto bylo v provedených studiích prokázáno zlepšení vedení akčního potenciálu v demyelinizovaných axonech i při minimálních koncentracích. Kvalitnější přenos vzruchu je možno ve studiích in vivo klinicky objektivně i subjektivně hodnotit zlepšením chůze v porovnání s pacienty, kterým bylo podáno placebo. Zlepšení chůze bylo pozorováno v klinických studiích zhruba u třetiny pacientů léčených dalfampridinem. Pacienti, kteří pozitivně reagovali na dalfampridin, udávali průměrné zvýšení rychlosti chůze přibližně o 25 %. Zdá se proto, že tento preparát představuje novou možnost léčby poruch chůze u pacientů se všemi typy RS.

(moa)

Zdroj: Dalfampridine: a brief review of its mechanism of action and efficacy as a treatment to improve walking in patients with multiple sclerosis. Current Medical Research & Opinion 2011, Vol. 27, No. 7, 1415–1423. DOI: 10.1185/03007995.2011.583229

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Testování prevalence protilátek proti neurotropním polyomavirům BK, JC a SV40 v séru pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému charakterizované autoimunitním patogenetickým procesem u geneticky predisponovaných jedinců. Mechanismus, který tuto autoimunitní chorobu spouští, není stále plně objasněn, avšak mnoho indicií vede k infekčním agens – samozřejmě ve spojitosti s genetickými faktory. Ačkoliv se v asociaci s RS hovoří o řadě virů jakožto o možných spouštěčích nemoci, zatím žádný z nich nebyl ve spojitosti s touto chorobou prokázán definitivně.

Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění.

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy: nová doporučení pro výběr pacientů a jejich monitoring

Natalizumab je antagonista α4-integrinu, který byl zařazen do léčby pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) na základě řady klinických studií (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE). Natalizumab je vhodný k léčbě pacientů s RS, kteří dostatečně nereagují na chorobu modifikující léky první linie v současnosti dostupné či mají vysokou aktivitu nemoci.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy