Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vitamín D jako časný prediktor aktivity a progrese roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.6.2014

Vitamín D jako časný prediktor aktivity a progrese roztroušené sklerózy

Studie týmu evropských a amerických autorů, jejímž předmětem byl původně vliv zahájení léčby RS interferonem beta-1b na její výsledky, dospěla k překvapivým závěrům, jak významně ovlivňuje koncentrace vitamínu D aktivitu a progresi onemocnění.  

Cíle studie

Prozatím nebylo jasné, zda deficit vitamínu D, častý u jedinců s RS, neovlivňuje negativně průběh onemocnění. Cílem analýzy bylo zjistit, zda sérové koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (25[OH]D), markeru odrážejícího hladinu vitamínu D, predikují aktivitu nemoci a prognózu u pacientů s první manifestací RS (klinicky izolovaný syndrom).

Metody

Výzkum pod názvem „Betaferon/Betaseron in Newly Emerging Multiple Sclerosis For Initial Treatment“ (Betaferon/Betaseron u pacientů s nově diagnostikovanou RS jako počáteční léčba) probíhal jako randomizovaná studie, jejímž původním cílem bylo vyhodnotit vliv časné versus pozdní léčby interferonem beta-1b u pacientů s klinicky izolovaným syndromem. Při zahájení studie a po 6, 12 a 24 měsících byly měřeny sérové koncentrace 25(OH)D. Do prvotní studie bylo zařazeno a randomizováno 468 jedinců. Alespoň jedno měření hladiny 25(OH)D bylo provedeno u 465 pacientů a 334 pacientů absolvovalo oba monitoringy v 6. i 12. měsíci (sezónně asynchronní). Pacienti byli po dobu 5 let klinicky sledováni a byly zaznamenávány relapsy RS a míra omezení (prostřednictvím Expanded Disability Status Scale Score). Po stejnou dobu absolvovali pacienti i pravidelná vyšetření magnetickou rezonancí, zde byl sledován výskyt nových aktivních lézí, zvýšený objem lézí ve fázi T2 a celkový objem mozku.

Výsledky

Vyšší hladiny 25(OH)D predikovaly sníženou aktivitu RS a pomalejší progresi onemocnění. Zvýšení sérové koncentrace 25(OH)D o 50 nmol/l (20 ng/ml) během počátečních 12 měsíců predikovalo snížení výskytu nově aktivních lézích o 57 % (P < 0,001), snížení rizika relapsu o 57 % (p  = 0,03), snížení ročního nárůstu objemu lézí ve fázi T2 o 25 % (P <  0,001) a pokles roční ztráty objemu mozkové tkáně o 0,41 % (P  = 0,07) od 12. do 60. měsíce. Podobné asociace byly nalezeny pro měření koncentrací 25(OH)D provedená do 12. měsíce a aktivitu nebo progresi RS od 24. do 60. měsíce.

Závěr

Mezi pacienty s RS převážně léčenými interferonem beta-1b představovala nízká hladina 25(OH)D v počátcích onemocnění významný rizikový faktor ovlivňující dlouhodobě průběh RS.

(hak)

Zdroj: Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and Progression. Ascherio A et al. JAMA Neurol; doi: 10.1001/jamaneurol.2013.5993, published online January 20, 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výzkum využití helmintů v léčbě roztroušené sklerózy je dosud na počátku

Epidemiologické údaje a experimentální parazitární infekce helminty u myší ukazují, že by molekuly produkované těmito parazity mohly příznivě ovlivňovat imunitní odpověď a tím i průběh autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza (RS).

Sexuální dysfunkci u mužů s roztroušenou sklerózou je třeba věnovat větší pozornost

V léčbě mužů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou často přehlíženou poruchou sexuální dysfunkce. Vzhledem k tomu, že tyto poruchy významně ovlivňují kvalitu života pacientů, je třeba je pomocí vhodných screeningových nástrojů identifikovat a doporučit sexuologickou léčbu.

Jízda na stacionárním bicyklu s neuromuskulární elektrickou stimulací může být přínosem u pacientů s pokročilou roztroušenou sklerózou

Opakované lekce jízdy na stacionárním bicyklu s postupně se zvyšující neuromuskulární elektrickou stimulací vedly u pacientů s pokročilou roztroušenou sklerózou ke zvýšení obvodu stehen, zlepšení schopnosti přesunu, zlepšení cirkulace v dolních končetinách, zmírnění spasticity a zvýšení svalové síly.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy