Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid snižuje glutamátergní excitotoxicitu u myšího modelu roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.12.2017

Teriflunomid snižuje glutamátergní excitotoxicitu u myšího modelu roztroušené sklerózy

Předmětem studie autorů z univerzity v americkém Buffalu bylo ověřit dopad imunosupresivní léčby na změny v okruhu kortex – bazální ganglia – thalamus (CxBGTh) u myšího experimentálního modelu roztroušené sklerózy.

Úvod

U pacientů s roztroušenou sklerózou jsou patologické změny v šedé kůře mozkové spojeny s rozvojem fyzické i kognitivní disability. Okruh CxBGTh má zásadní vliv na motorické, kognitivní a afektivní funkce. Excitační neurotransmiter glutamát je v tomto okruhu striktně regulován a glutamátergní dysregulace by mohla u pacientů s RS vést k patologickým procesům.

Cílem prezentované studie bylo ověřit účinek imunomodulační léčby teriflunomidem na změny v okruhu CxBGTh u myší infikovaných Theilerovým myším virem encefalomyelitidy (TMEV), jakožto modelu roztroušené sklerózy.

Metodika studie

48 myší bylo infikováno TMEV, po 1 měsíci od infekce byla skupina 24 myší léčena teriflunomidem a kontrolní skupině 24 myší bylo podáváno vehikulum bez obsahu účinné látky. Obě skupiny byly sledovány 39 týdnů. Bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí – spektroskopická analýza pro stanovení koncentrací glutamátu a GABA a volumetrická měření zaměřená na kortex, bazální ganglia a thalamus (v týdnu 0, 8, 26 a 39). Myši také podstoupily behaviorální testy (v týdnu 0, 4, 8, 12, 17, 26 a 39).

Změny mezi oběma skupinami v průběhu trvání studie zjištěné prostřednictvím magnetické rezonance byly vyjádřeny prostřednictvím statistických metod (párový t-test a analýza rozptylu s opakovanými měřeními [rmANOVA]). Data byla považována za signifikantní při hladině p < 0,01 a jako tendenční při hladině p < 0,05.

Výsledky

Skupina léčená teriflunomidem vykazovala v porovnání s kontrolní skupinou trend ke sníženým hladinám glutamátu v thalamu v 8. a 26. týdnu (p = 0,039 a p = 0,026). Kontrolní skupina vykazovala trend ke zvýšeným hladinám glutamátu mezi 0. a 8. týdnem (p = 0,045). Skupina léčená teriflunomidem vykazovala trend ke snížení hladiny glutamátu v bazálních gangliích dříve než kontrolní skupina (v 0.–8. týdnu, p = 0,011); výsledkem byla nižší hladina glutamátu v 8. týdnu v porovnání s kontrolní skupinou (p = 0,016).

Závěr

Teriflunomid může snižovat pravděpodobnou excitotoxicitu v thalamu a bazálních gangliích snížením hladiny glutamátu. Do budoucna by bylo vhodné provést studie využívající magnetickou rezonanční spektroskopii pro stanovení hladiny glutamátu v okruhu CxBGTh u pacientů s roztroušenou sklerózou s použitím škály léčiv modifikujících onemocnění.

(hak)

Zdroj: Modica C. M., Schweser F., Sudyn M. L. et al. Effect of teriflunomide on cortex-basal ganglia-thalamus (CxBGTh) circuit glutamatergic dysregulation in the Theiler’s murine encephalomyelitis virus mouse model of multiple sclerosis. PLoS One 2017; 12 (8): e0182729, doi: 10.1371/journal.pone.0182729.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití optické koherentní tomografie v diagnostice a monitorování roztroušené sklerózy

Metaanalýza publikovaná v září 2017 v časopisu Lancet Neurology identifikovala vrstvy sítnice, jejichž atrofie je spojena s neurodegenerací u roztroušené sklerózy (RS). Vyšetření je možné pomocí optické koherentní tomografie a mohlo by mít význam při diagnostice a monitorování RS.

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.

Deficit 25-hydroxyvitaminu D a riziko vzniku roztroušené sklerózy

V časopisu Neurology byly publikovány výsledky dosud největší longitudinální studie zabývající se vztahem mezi deficitem vitaminu D a rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Jejím cílem bylo zjistit, zda a do jaké míry je nedostatek vitaminu D spojen s rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Výzkum byl proveden na kohortě finských žen, tedy populaci známé nízkými hladinami 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D].Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy