Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou: doporučení pro praxi

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.3.2012

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou: doporučení pro praxi


Monoklonální protilátky představují nový, progresivní způsob léčby roztroušené sklerózy (RS). V současnosti je natalizumab (Tysabri) v České republice registrován jako lék 2. volby u vysoce aktivní RS při selhání léků první linie, v indikovaných případech může být podán již jako lék 1. volby u rychle progredující relaps-remitentní RS s ≥ 2 relapsy v průběhu posledních 12 měsíců. Natalizumab je velmi dobře tolerován, mimo infuzní reakce postihující 3–5 % pacientů jsou nežádoucí účinky minimální.

Předmětem diskuzí a cílem soustředěného výzkumu se v poslední době stala vzácně se vyskytující komplikace léčby: progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Toto onemocnění, jež vyvolalo řadu otázek týkajících se bezpečnosti použití natalizumabu, vzniká na podkladě aktivace polyomaviru JC, který se běžně vyskytuje v lidské populaci. Prevalence je odhadována na 50–60 %. K primoinfekci většinou dochází v dětství, průběh je asymptomatický. Virus později perzistuje v ledvinách, kostní dřeni a lymfatické tkáni. K jeho aktivaci dochází při výrazné imunodeficienci. PML postihuje bílou hmotu mozku a projevuje se řadou neurologických a psychiatrických příznaků, zahrnujících poruchy motoriky, zraku, mozečkových funkcí, poruchy paměti a chování.

Rizikové faktory vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie

Incidence PML se v celé skupině pacientů i při dlouhodobé léčbě přípravkem Tysabri pohybuje přibližně na úrovni 1 případ na 1 000 léčených pacientů. Existují však podskupiny pacientů, u kterých je riziko vzniku PML signifikantně vyšší. K doposud známým rizikovým faktorům patří:

  • doba expozice léčivému přípravku Tysabri > 24 měsíců,
  • předchozí léčba imunosupresiv,
  • pozitivní průkaz JC viru.

Klíčovým faktorem pozdějšího vzniku PML je přítomnost viru v organismu pacienta. K jeho detekci slouží do praxe nově zavedený dvoustupňový ELISA test (STRATIFY JCV™), který je od května 2011 bezplatně dostupný ve všech centrech RS v České republice. Pozitivní výsledek testu však nutně neznamená, že při vysoké aktivitě RS nemohou být pacienti, již jsou nositeli viru JC, přípravkem Tysabri léčeni. Během prvních 18–24 měsíců léčby zůstává i u těchto pacientů riziko vývoje PML malé.

Doporučení pro praxi

U pacientů s akumulací všech tří rizikových faktorů, které zahrnují pozitivní výsledek testu, předchozí cytostatickou léčbu a délku léčby přesahující 24 měsíců, je potřeba pečlivě vyhodnotit poměr přínosů a rizik případného pokračování v léčbě přípravkem Tysabri. Základem bezpečnostních opatření zůstává zvýšená klinická obezřetnost. V případě podezření na výskyt PML je potřeba neprodleně zastavit podávání přípravku Tysabri a provést akutně MR mozku s kontrastní látkou. Pokud pochybnosti přetrvávají, je indikováno vyšetření PCR na JC virus z likvoru. U pacientů s negativním výsledkem testu STRATIFY JCV™ je doporučeno test jedenkrát ročně opakovat z důvodu možné sérokonverze.

(hkh)

Zdroj: Horáková D., Havrdová E. Protilátky proti JC viru a stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou. Příloha České a slovenské neurologie a neurochirurgie, ročník 74|107|2011|číslo 4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.

Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ

Natalizumab je selektivní inhibitor adhezní molekuly a vazbou na α -podjednotku hu­mánních integrinů zabraňuje migraci mononukleárních leukocytů endotelem do zánětlivé parenchy­mální tkáně centrálního nervového systému. Je používán k léčbě pacientů s relaps-remitující formou roz­troušené sklerózy (RR), u kterých se nepodařilo navzdory léčbě interferonem-β nebo glatira­mer acetátem snížit počet relapsů pod dvě ataky ročně nebo tři ataky za dva roky, a dále pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RR formou.

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vznik neutralizujících protilátek (NAB) proti interferonu beta (IFNb) je spojen se ztrátou účinnosti této léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Podle evropských směrnic by měli být testováni všichni pacienti s RS léčení zmíněným přípravkem a v případě perzistence NAB by měla být léčba IFNb přerušena. Ekonomický dopad této všeobecné detekce NAB včetně přechodu na alternativní metodu léčby u pacientů s RS však dosud nebyl zkoumánVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy