Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Spolehlivost záchytu oligoklonálních IgG pruhů v diagnostice roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.12.2011

Spolehlivost záchytu oligoklonálních IgG pruhů v diagnostice roztroušené sklerózy

Nové, vysoce senzitivní metody stanovení oligoklonálních IgG pruhů zvýšily reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků tohoto vyšetření v diagnostice roztroušené sklerózy a zřejmě umožní širší využití tohoto testu v každodenní klinické praxi.

U roztroušené sklerózy (RS) je velmi důležitá časná a přesná diagnóza, která umožní včasné zahájení léčby a snížení aktivity choroby. Doplňkovým vyšetřením při diagnostice RS je stanovení oligoklonálních IgG pruhů (OCGB). Využití tohoto testu je ale omezeno velkou variabilitou výsledků mezi jednotlivými laboratořemi. V posledních letech se objevilo několik metod detekce OCGB. Ve Španělsku proto proběhla multicentrická zaslepená studie, která porovnávala přesnost a reprodukovatelnost stanovení OCGB novými metodami.

Studie se zúčastnilo 19 španělských nemocnic, z nichž v každé byly 6 neurologickým pacientům odebrány 3 dvojice vzorků krevního séra a cerebrospinálního moku. V každé nemocnici pak bylo provedeno stanovení OCGB v 18 různých vzorcích.

Centrální analýza výsledků od všech 114 pacientů ukázala senzitivitu OCGB 92,1 %, specificitu 95,1 % a míru shody (kappa-koeficient) 0,81. To dokazuje dostatečnou přesnost nových metod detekce OCGB, vysokou reprodukovatelnost jejich výsledků i shodu mezi jednotlivými laboratořemi. Při analýze jednotlivých metod stanovení OCGB byla nejvyšší míra shody zjištěna u metody Western blot s alkalickou fosfatázou.

Tato studie prokázala, že současné metody stanovení OCGB jsou vhodným pomocným diagnostickým nástrojem při vyšetřování pacientů se suspektní RS.

(zza)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání natalizumabu na práceschopnost pacientů s roztroušenou sklerózou

Švédská studie prokázala, že natalizumab snižuje pracovní neschopnost u pacientů s roztroušenou sklerózou, a má tak nejen zdravotní, ale i ekonomický přínos.Roztroušená skleróza (RS) je vzhledem k průměrnému věku svého začátku (30 let) jednou z nejčastějších neurologických příčin pracovní neschopnosti v rozvinutých zemích. Vysokým výskytem RS je známé například Švédsko.

Chronická cerebrospinální venózní insuficience – následek, či příčina roztroušené sklerózy?

Vztah mezi zhoršenou extrakraniální venózní drenáží mozku a vznikem roztroušené sklerózy (RS) byl poprvé popsán Paolem Zambonim z Univerzity Ferrara v Itálii. Od té doby bylo provedeno množství klinických studií k verifikaci této terapie s nejednoznačnými výsledky

Možnosti léčby PML spojené s léčbou natalizumabem

Autoři práce z Ruhr Univerzity v německé Bochumi publikovali v červnovém čísle Archives of Neurology kazuistiku dokumentující, že progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která vznikla ve spojitosti s léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, může být spojena s dobrou prognózou, je-li zachycena a léčena v časném stadiu. Podle odborníků převyšují benefity léčby natalizumabem u pečlivě selektovaných pacientů s RS možné riziko.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy