Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 5.3.2013

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci. Teorie o vzniku RS v adultním věku prezentovaná Zambonim a kol. předpokládá, že chronická cerebrospinální žilní insuficience (CCSVI) vzniklá na podkladě kongenitální malformace působí nedostatečnou žilní drenáž CNS s následnou depozicí železa, zánětem, sklerózou a degenerativními změnami nervové tkáně. Další nezávislé studie však asociaci mezi CCSVI a vznikem RS neprokázaly.

Autoři italské studie předpokládali, že pokud by měla být teorie o kauzální souvislosti mezi RS a CCSVI validní, měla by být zmíněná patogenetická hypotéza prokazatelná v populaci pacientů s POMS. Autoři použili Zamboniho metodiku k provedení extra- a intrakraniálního sonografického vyšetření cév u pacientů s RS a u kontrolní skupiny zdravých osob.

Do studie bylo zařazeno 15 pacientů s nástupem RS před 18. rokem života z Centra pro roztroušenou sklerózu ve Florencii v letech 2010–2011, kteří byli bez relapsů a bez kortikoidní terapie, a 1 pacient s akutní diseminovanou encefalomyelitidou. Kontrolní skupinu tvořilo 16 zdravých jedinců. Sonograficky byly vyšetřeny vnitřní jugulární žíly, vertebrální vény a intrakraniální vény. Zaslepenou studii prováděli 2 nezávislí sonografisté. Diagnóza CCSVI byla stanovena splněním nejméně 2 kritérií dle Zamboniho.

Z výsledků vyplynulo, že frekvence výskytu CCSVI u pacientů s POMS a u zdravých osob byla srovnatelná (p > 0,05), a proto autoři této studie nepovažují přítomnost CCSVI za kauzální příčinu vzniku roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroje:

Amato M. P. et al. No association between chronic cerebrospinal venous insufficiency and pediatric-onset multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012 Dec; 18 (12): 1791–6; doi: 10.1177/1352458512445943.

Zamboni P. et al. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80: 392–399.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozbor literatury potvrdil zvýšený výskyt sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a ukázal rizikové faktory spojené se sebevražedným chováním. Součástí rutinního klinického vyšetření těchto fyzicky nemocných by mělo být také zhodnocení jejich duševního stavu.

Celogenomová asociační studie IgG indexu u roztroušené sklerózy

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy.

Kožní nežádoucí účinky spojené s terapií roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé a imunitně podmíněné onemocnění CNS, které je charakterizováno ztrátou myelinu a axonů a tvorbou multifokálních ložisek v mozku a prodloužené míše. V současné době není známa kauzální léčba, a proto je terapie RS zaměřena na redukci symptomů a na progresi choroby prostřednictvím imunomodulačních léků.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy