Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Prognostický význam analýzy mozkomíšního moku v době první ataky demyelinizace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.5.2011

Prognostický význam analýzy mozkomíšního moku v době první ataky demyelinizace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je diagnostikována na základě nálezu charakteristických lézí v CNS. Rozvoj magnetické rezonance umožnil přesnou lokalizaci lézí a hodnocení jejich diseminace v čase (DIT) a v prostoru (DIS). Účelnost lumbální punkce v okamžiku první ataky demyelinizace je však stále předmětem diskuzí. Francouzští vědci se proto pokusili ve své studii zjistit, zda analýza mozkomíšního moku v době první demyelinizační příhody je užitečná v predikci klinicky definitivní diagnózy RS (CDMS) nezávisle na jiných známých prognostických faktorech.

Z databáze čítající 447 pacientů s první atakou demyelinizace bylo pro účast ve studii vybráno 208 pacientů mladších 51 let, u kterých byla při vstupu do studie provedena MR a vyšetření likvoru. Tito pacienti pak byli dále sledováni po dobu minimálně 12 měsíců. K vyhodnocení krátkodobého rizika vzniku CDMS na základě nálezu v likvoru, po zohlednění jiných prognostických faktorů včetně MR, byla použita multivariační Coxova analýza.

Během sledování (průměr 3,5 roku) byla konverze na CDMS pozorována u 141 (67,8 %) pacientů. Dle multivariační analýzy byly mladší věk (HR 1,44), prostorová diseminace na MR CNS (HR 2,07) a nález více než 4 leukocytů/mm3 v mozkomíšním moku (HR 1,44) nezávisle spojeny s CDMS. Coxovo skóre získané z těchto tří proměnných hodnocených v prvním, druhém a třetím roce umožnilo rozdělit pacienty do 3 skupin dle výše rizika CDMS.

Závěrem autoři konstatovali, že věk pacientů na začátku onemocnění, prostorová diseminace lézí na MR CNS a počet bílých krvinek v likvoru jsou nezávisle spojeny s rizikem krátkodobé konverze na CDMS. Klasifikace pacientů na tři rizikové skupiny by mohla být navíc užitečná pro časnou terapeutickou intervenci.

(moa)

Zdroj: Gout O et al.: Prognostic value of cerebrospinal fluid analysis at the time of a first demyelinating event. Mult Scler. 2011; 17 (2): 164–72.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alemtuzumab – novinka v léčbě roztroušené sklerózy

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která je v současnosti schválená pro léčbu chronické B-lymfocytární leukémie. V současné době však probíhá 3. fáze klinického hodnocení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Botulotoxin v léčbě dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Polykání je komplexní proces, který je regulován řídicím centrem v mozkovém kmeni. Mozkový kmen zpracovává stimuly z mozkové kůry kmene a periferních svalů z jiných než orálních, laryngeálních a faryngeálních oblastí mukózy a řídí závěrečnou fázi polykání.

Akutní závažná porucha paměti jako první příznak roztroušené sklerózy

Autoři následujícího sdělení prezentují případ manifestace roztroušené sklerózy (RS), která se projevila poprvé v roce 2001 náhlým výpadkem paměti u 21leté dívky, studentky univerzity. Dívka si nebyla schopna vzpomenout na události z předchozího dne.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy