Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.3.2011

Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Natalizumab (Tysabri) je první humanizovaná monoklonální protilátka, schválená v roce 2006 pro léčbu pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RR-RS) s cílem prevence relapsů a snížení progrese invalidizace. Natalizumab patří do terapeutické třídy selektivních inhibitorů adhezivních molekul. Svým působením inhibuje interakce integrinu s adhezivní molekulou VCAM-1, jejíž exprese je zvýšena v místě zánětu za přítomnosti prozánětlivých cytokinů. Tím dojde k znemožnění migrace mononukleárních leukocytů přes hematoencefalickou bariéru do CNS. Lék současně potlačí i již probíhající zánětlivé reakce v CNS inhibicí inter­akce leukocytů.

Zahájení léčby je indikováno u pacientů s RR-RS neodpovídajících dostatečně na nejméně 12měsíční imunomodulační léčbu interferony beta nebo glatirameracetátem a dále u pacientů s rychle se rozvíjející formou RR-RS v průběhu 1 roku (tzn. s dvěma či více těžkými pacienta invalidizujícími relapsy a jednou nebo více Gd+ lézemi v MRI zobrazení mozku nebo s významným zvýšením T2+ lézí).

Podávání přípravku ve formě intravenózní infuze jednou za 4 týdny po dobu 2 let bylo sledováno v multicentrické studii AFFIRM (NAtalizumab Safety and EFFIcacy in Relapsing Remitting-MS). Výsledky ukázaly snížení četnosti relapsů o 68 % v průběhu 2 let ve srovnání s placebem. O 42 % bylo sníženo též riziko progrese invalidity pacientů a současně došlo ke zlepšení schopnosti chůze, motorických funkcí horních končetin, kognitivních funkcí a tím významnému zlepšení kvality života pacientů s RR-RS.

K nežádoucím účinkům léčby natalizumabem patří výskyt ojedinělých případů oportunních infekcí a tvorba protilátek proti natalizumabu (cca v 6 %), která může snižovat účinnost léčby. Nejčastěji byl výskyt těchto protilátek zjištěn u pacientů s anafylaktickými reakcemi. V klinických studiích byl zaznamenán výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) s incidencí 1/1 000 pacientů, a proto byl vypracován speciální program, který má napomoci optimalizaci a bezpečnosti léčby.

Léčba natalizumabem je prováděna ve specializovaných centrech pro léčbu RS. Před zahájením terapie musí být pacient řádně poučen o přínosu a rizicích léčby a musí podepsat informovaný souhlas. Vzhle­dem k tomu, že RS je chronické onemocnění, není přerušování léčby Tysabri doporučováno. Zkušenosti s nu­ceným přerušením léčby ukazují, že aktivita onemocnění se může opět vrátit v průběhu 9–12 týdnů od poslední aplikace léčiva. Pokud trvá příznivý terapeutický účinek léčby po 2 letech a léčba je pacientem přiměřeně tolerována, je doporučováno v léčbě pokračovat.

(moa)

Zdroj: Středoevropský poradní sbor pro přípravek TYSABRI: Použití natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy – expertní sdělení. Příloha České a slovenské neurologie a neurochirugie 2011; ročník 74, číslo 1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba natalizumabem zvyšuje ekonomickou produktivitu pacientů s roztroušenou sklerózou

Náklady na léčbu roztroušené sklerózy (RS) ve Švédsku jsou odhadovány na 0,6 miliardy eur. Jednu třetinu přitom představují nepřímé náklady vzniklé snížením produktivity práce nemocných způsobené jejich základní chorobou.

Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů.

Skutečná maximální rychlost chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou – vyšetření pomocí modifikovaného testu Timed 25 Foot Walk (T25FW+

Analýza chůze je základním prvkem funkčního stavu jedince a odráží progresi postižení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Test T25FW je často používán v klinických studiích ke zjištění efektu léčby a stanovuje maximální hodnotu rychlosti chůze (walking speed, WS), kterou pacienti mohou dosáhnout.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy