Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.4.2016

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).

Pacientka byla hospitalizována z důvodu závratí a ztráty rovnováhy při chůzi, které se objevily po prodělaném nachlazení a přetrvávaly 5 dní. V anamnéze měla zánět nervus opticus, který odezněl po injekční aplikaci kortikosteroidů. MRI hlavy ukázala ložiska snížené intenzity signálu T1 a zvýšené intenzity signálu T2 v blízkosti pravého bazálního ganglia a zadního rohu pravé postranní komory. Zrakové evokované potenciály byly abnormální a v cerebrospinálním moku byly zjištěny oligoklonální pásy. Byla stanovena diagnóza RS. Pacientka byla léčená methylprednisolonem a po odeznění příznaků byla propuštěna z nemocnice.

Za týden se dostavila znovu z důvodu závažných závratí a ztráty rovnováhy. MRI spektroskopie ukázala řadu abnormálních signálů a bylo vysloveno podezření na tumorové léze. Vyšetření CSF bylo normální. Doporučenou biopsii rodina pacientky odmítla.

Za další 3 týdny se stávající příznaky prohloubily a přidala se dysartrie, dysfagie, rozmazané vidění a necitlivost končetin na pravé straně. Následná MRI a stereotaktická biopsie potvrdily diagnózu oligoastrocytomu (stupně II dle WHO). Byla provedena kraniotomie, ovšem příznaky přetrvávaly a nadále progredovaly. Po měsíci pacientka zemřela v nemocnici na plicní infekci.

Obtížná diferenciální diagnostika oligoastrocytomu a RS

Oligoastrocytom je velmi vzácný tumor z neuroepitelu obsahující řadu různých neoplastických gliových buněk. Vychází z oligodendrocytů, ependymálních buněk i astrocytů a může se objevit v jakékoliv části mozkových hemisfér. Tvoří 5–10 % všech gliomů a 1 % všech mozkových nádorů a postihuje převážně osoby ve věku 30–50 let. Typickými příznaky jsou záchvaty, bolest hlavy a změna osobnosti, ovšem jeho klinické projevy i charakteristiky při zobrazovacích vyšetřeních jsou velmi různorodé, a proto je často špatně diagnostikován.

Autoři se touto kazuistikou snaží poukázat na to, že povědomí o výskytu vzácných nádorů mozku a znalost jejich klasifikace jsou při diagnostice pacientů s neurologickými příznaky, které můžou svědčit pro RS, velmi důležité.

(zza)

Zdroj: Gao J., Ti Y., Meng H. et al. A rare case of oligoastrocytoma with atypical symptoms initially diagnosed as multiple sclerosis: a case report. Mol Clin Oncol 2016 Feb; 4 (2): 206−208.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy