Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nové výsledky studií s natalizumabem – dlouhodobá snášenlivost a účinnost, algoritmus stratifikace rizika a zmírnění únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.8.2012

Nové výsledky studií s natalizumabem – dlouhodobá snášenlivost a účinnost, algoritmus stratifikace rizika a zmírnění únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na výročním sjezdu Americké neurologické společnosti v dubnu 2012 byly prezentovány výsledky několika nových studií s natalizumabem (Tysabri).

První výsledky dlouhodobé multicentrické observační studie TOP, která bude zahrnovat 4 500 pacientů s relaps-remitentní RS sledovaných po dobu 10 let, ukázaly, že natalizumab snížil po 4 letech léčby roční výskyt relapsů z 1,99 na 0,28 (p < 0,0001) a udržel na stabilní úrovni funkční postižení podle škály EDSS (Expanded Disability Status Scale). Tato účinnost nebyla ovlivněna předchozí léčbou RS. Výskyt nežádoucích příhod odpovídal známému bezpečnostnímu profilu natalizumabu.

Podle výsledků získaných od 35 000 pacientů s RS z probíhající longitudinální studie STRATIFY-2 je prevalence přítomnosti protilátek proti JC viru (antiJCV) 53,5 %, což odpovídá údajům z předcházejícího výzkumu. Analýza 92 000 pacientů s RS léčených natalizumabem (k září 2011) ukázala 159 případů progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Riziko PML bylo nejvyšší u pacientů se všemi následujícími rizikovými faktory: přítomnost antiJCV, předchozí imunosupresivní léčba a dlouhodobá léčba natalizumabem (25–48 měsíců).

Únava je nejčastějším příznakem RS a postihuje 75–95 % pacientů. V multicentrické studii TYNERGY byla hodnocena únava před zahájením a po 12 měsících léčby natalizumabem podle škály FSMC (Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions). První výsledky ukázaly, že léčba natalizumabem vedla k průměrnému zmírnění únavy o 9,0 bodů (p < 0,0001), což odpovídá přechodu z kategorie velmi závažné do středně závažné únavy.

Závěr lze vyjádřit slovy profesora Ludwiga Kappose ze Švýcarska: „Snížení výskytu relapsů RS a zastavení progrese funkčního postižení pozorovaná ve studii TOP s přípravkem Tysabri u všech pacientů bez ohledu na předchozí terapii přetrvávalo i po čtyřech letech léčby.“ A Teda Yednocka, vedoucího výzkumu společnosti Elan: „Jsme potěšeni, že můžeme pacientům s RS a jejich lékařům nabídnout postup pro hodnocení potenciálního přínosu a rizika přípravku Tysabri.“

(zza)

Zdroje: Nová data o Tysabri – prezentována jako posterová a orální sdělení na 64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology ve dnech 21.–28. 4. 2012, New Orleans, USA:

Long-Term Safety and Efficacy and Association between Baseline Treatment History and Postbaseline Relapses in Multiple Sclerosis Patients Treated with Natalizumab in the TYSABRI Observational Program (TOP, P04.134)

Updated Incidence of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in Natalizumab-Treated Multiple Sclerosis Patients Stratified by Established Risk Factors (S41.001)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové chorobu modifikující léky v terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Farmakoterapeutické možnosti při léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) se rychle rozšiřují. K prvním chorobu modifikujícím injekčním lékům přibývají a budou přibývat další látky s pohodlnějším způsobem podání a silnější účinností, ovšem také s vyšším rizikem závažných nežádoucích příhod.

Protilátky proti JC viru jako prediktor rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Podle výsledků nedávno publikované německé studie souvisí rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) s hladinou protilátek proti JC-viru (John Cunningham virus). Přítomnost těchto protilátek ani jejich hladina nesouvisí s předchozí imunosupresivní léčbou, s délkou léčby natalizumabem ani s přítomností protilátek proti natalizumabu.

Vývoj morfologických abnormalit mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou manifestovanou v dětství a dospělosti

Pokud dojde k manifestaci roztroušené sklerózy (MS) již v dětském věku, tj. před 18. rokem (paediatric-onset multiple sclerosis, pMS), může se onemocnění projevit a probíhat odlišně, než by tomu bylo, kdyby došlo k jeho manifestaci v dospělosti (adult-onset multiple sclerosis, aMS). Jestli se tyto rozdíly týkají i morfologických změn mozku, není dosud zcela jasné.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy