Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Neutralizující protilátky proti interferonu beta a další imunomodulační terapie roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 5.3.2012

Neutralizující protilátky proti interferonu beta a další imunomodulační terapie roztroušené sklerózy

V současné době existuje na trhu více než 150 biologických léků, vyrobených pomocí rekombinačních technik. Tyto přípravky jsou vyrobeny na bázi proteinů, schopné indukovat tvorbu neutralizujících protilátek (NAb). V terapii roztroušené sklerózy mezi podobné přípravky patří interferon beta (IFNβ-1b: Betaferon, Betaseron; a IFN β-1a: Avonex, Rebif). Účinek léčby IFNβ spočívá ve snížení počtu relapsů u pacientů s relaps-remitentní formou RS.

Existence NAb je známa od roku 1966, prevalence NAb proti jednotlivým typům IFNβ se široce liší a závisí na variacích aminokyselinových sekvencí v jednotlivých přípravcích, jejich glykosylaci, formě, způsobu a četnosti podávání. Podstatnou roli v tvorbě NAb hraje i dávka, doba podávání a imunologický HLA statut pacienta. IFNβ-1a podávaný intramuskulárně indukuje podstatně menší tvorbu NAb než ostatní IFNβ přípravky. Existují četné diskuse ohledně standardizace cut-off hladiny NAb, v současné době je užívána pro cut-off hodnota 20 neutralizačních jednotek (20 NU).

Na rozdíl od jiných způsobů imunizace dochází ke vzniku NAb po delší době léčby (až 2 roky). U pacientů s nízkým titrem NAb může i při terapii IFNβ dojít k vymizení protilátek, u pacientů s vysokými titry NAb naopak protilátky často přetrvávají i po vysazení léčby IFNβ. Negativní účinek NAb na léčbu byl dokázán v mnoha klinických studiích. Podle dostupných údajů je u NAb negativních pacientů hodnota relapsů za rok 0,5, zatímco u NAb pozitivních pacientů je tato hodnota 0,6-1,5, tedy podobná jako při aplikaci placeba.

Dalším imunomodulačním přípravkem je glatiramer acetát (Copaxon), užívaný v terapii relaps-remitentní RS. Jedná se o syntetický tetrapeptid, který není připravován klasickými biotechnologickými metodami, ale jehož imunogenní vlastnosti iniciují rovněž tvorbu protilátek. Klinický význam těchto protilátek je však neznámý.

Natalizumab (NA), humánní rekombinantní purifikovaná monoklonální protilátka proti podjednotce a4-integrinu, je používán v léčbě relaps-remitentní RS od roku 2005. Natalizumab nenese žádné lidské epitopy a je také schopen vyvolat tvorbu protilátek, ty se ale vyskytují méně často (6 %). Klinický účinek vyššího titru protilátek spočívá rovněž ve zvýšení počtu relapsů a zhoršení EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre.

Vzhledem ke klinickému, radiologickému a biologickému účinku zmíněných protilátek proti imunomodulační terapii u RS by mělo být stanovení jejich titrů součástí rutinního vyšetřování pacientů a být tímto nápomocné v racionálním managementu léčby RS.

(moa)

Zdroj: Neutralizing Antibodies to Interferon-b and other Immunological Treatments for Multiple Sclerosis Prevalence and Impact on Outcomes. CNS Drugs 2009;23(5):379-396. 1172-7047/09/0005-0379/.95/0

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou: doporučení pro praxi

Monoklonální protilátky představují nový, progresivní způsob léčby roztroušené sklerózy (RS). V současnosti je natalizumab (Tysabri) v České republice registrován jako lék 2. volby u vysoce aktivní RS při selhání léků první linie, v indikovaných případech může být podán již jako lék 1. volby u rychle progredující relaps-remitentní RS s ≥ 2 relapsy v průběhu posledních 12 měsíců.

Perkutánní stimulace nervus tibialis posterior v léčbě symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Podle předběžných výsledků je nová metoda léčby refrakterních symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí perkutánní stimulace nervus tibialis posterior účinným, bezpečným a dobře tolerovaným způsobem léčby.

Iniciální titrace dávky interferonu beta-1a jako prevence chřipkových symptomů

Empiricky využívaný předpoklad, že titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a (IFNß-1a) při zahájení léčby snižuje závažnost a incidenci chřipkových symptomů (flu-like, FLS), byl potvrzen v randomizované zaslepené klinické studii.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy