Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2016

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti a stanovit pravděpodobnost této diagnózy. I v případech s vysokou pravděpodobností se však může stát, že příčina klinického obrazu je odlišná.

Popis případu

62letá žena byla přivezena do nemocnice Huashan v Šanghaji pro 2 týdny trvající pravostrannou hemiparézu s náhlým nástupem. Neurologické vyšetření ukázalo sníženou svalovou sílu pravostranných končetin (podle škály MRC 4. stupně). Na magnetické rezonanci mozku byly patrné mnohočetné léze v hluboké bílé hmotě, některé z nich byly ovoidní a kolmé k mozkovým komorám jako „Dawsonovy prsty“, které jsou typické pro RS. Největší ovoidní léze, situovaná blízko levé postranní komory, byla považována za zdroj obtíží. MRI míchy byla normální.

Analýza likvoru ukázala mírně elevovanou hladinu proteinů (510 mg/l, norma ≤ 450). IgG index byl normální, oligoklonální pásky nebyly přítomné. Hladiny protilátek ANA, ENA a ANCA byly normální. CT angiografie mozku neukázala žádnou stenózu ani arteriální malformaci. Pacientka negovala anamnestickou hypertenzi, diabetes, dyslipidémii i expozici noxám.

Vzhledem k sugestivnímu vzhledu lézí v bílé hmotě byla počáteční diagnóza stanovena jako klinicky izolovaný syndrom (CIS). Poté se však u pacientky objevily subfebrilie a petechie na končetinách. Petechie měly tmavě rudou barvu, byly ploché a po přitlačení se neodbarvovaly.

Tyto příznaky nelze vysvětlit roztroušenou sklerózou, na druhé straně silně připomínají kardioembolickou příhodu. Ihned byla provedena echokardiografie, která prokázala přítomnost patologického útvaru v levé síni, pravděpodobně myxomu. Diagnóza tedy byla poopravena na ischemickou cévní příhodu mozkovou následkem embolizace partikulí tumoru.

Tumor byl resekován a histopatologicky potvrzen jako myxom. Po operaci zmizely kožní projevy i febrilie a pohybové omezení se po několika týdnech rehabilitace postupně zmírnilo.

Typické projevy nejsou záruka úspěchu

Autorský tým se zamýšlel nad tím, jak je možné, že na počátku určil zcela nesprávnou diagnózu. Příčinami byly nejspíše:

  • absence rizikových faktorů CMP;
  • akutní nástup obtíží, který odpovídal obrazu vzplanutí autoimunitní choroby;
  • přítomnost periventrikulárních ložisek v bílé hmotě s charakteristickým vzhledem „Dawsonových prstů“;
  • věk a pohlaví typické pro roztroušenou sklerózu.

(pez)

Zdroj: Quan C., ZhangBao J., Luo S. et al. Multiple deep white matter lesions mimic multiple sclerosis as an unusual complication of left atrial myxoma. Mult Scler 2015; 21 (1): 108−110, doi: 10.1177/1352458514535677.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.

Atypické pseudotumorózní léze CNS − kazuistika

Snem každého radiologa je, aby každé patologické ložisko, které popisuje, mělo nezaměnitelné charakteristické rysy korespondující s výsledky ostatních vyšetření a klinickým obrazem. Život však přináší i situace, kdy je tomu přesně naopak.

Rebound fenomén u nemocných s RS po ukončení terapie fingolimodem

Časopis JAMA Neurology recentně uveřejnil sérii kazuistik kalifornských neurologů, kteří u žen s roztroušenou sklerózou (RS), jejichž průměrný věk činil 35,2 roku, zkoumali vznik rebound fenoménu po ukončení léčby fingolimodem. Přestože má toto sledování limitující faktory (retrospektivní design a nedostatek imunologických údajů), zdůrazňuje potřebu hledat nové postupy pro optimální terapii a brát tento problém v potaz při zvažování, zda léčbu ukončit.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy