Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.4.2012

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocyty. Od roku 2006 je užíván v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) při vysoké aktivitě nemoci. Dle závěrů studií AFFIRM a SENTINEL je účinkem natalizumabu až 68% redukce počtu relapsů RS za rok a 42–54% snížení invalidizace pacientů dle skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS). Nejzávažnějším nežádoucím účinkem natalizumabu je vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), jejíž riziko je udáváno 0,4–1,3/1 000 pacientů s více než 24 podanými infuzemi. Do června 2010 bylo celosvětově hlášeno 49 případů PML.

Švédsko patří mezí země s vysokým rizikem RS. Švédský registr RS obsahuje 14 000 diagnostikovaných pacientů a ročně je zachyceno zhruba dalších 600 nových případů. Autoři z Karolinska Institutet ve Stockholmu se v postmarketingové sledovací studii zaměřili na analýzu demografických a klinických dat pacientů s RS léčených natalizumabem a současně zjišťovali dlouhodobou bezpečnost a účinnost této terapie v letech 2006–2010.

Studie se zúčastnilo 1 152 pacientů (71,4 % tvořily ženy) ze 40 středisek registrovaných ve švédském registru RS. U pacientů byl v intervalu 6 měsíců hodnocen klinický stav a nežádoucí účinky léčby. Léčbu nedokončilo 149 pacientů, převažujícím důvodem bylo plánování gravidity. Protilátky proti natalizumabu byly nalezeny u 52 pacientů (4,5 %), u malého procenta (1,6 %) měl tento nález perzistující charakter. Závažné vedlejší účinky byly ojedinělé, avšak u tří pacientů došlo k rozvoji PML. U skupiny pacientů s relaps-remitující formou RS (901 pacientů) byl fyzikální, psychický a psychologický stav hodnocen podle kritérií skórovacích systémů EDSS (Expanded Disability Status Scale), MSSS (Multiple Sclerosis Severity Scale), MISIS (Multiple Sclerosis Impact Scale) a SDMT (Symbol Digit Modalities Test). U všech pacientů došlo k signifikantnímu zlepšení sledovaných parametrů během 24 měsíců léčby natalizumabem.

Výsledky studie potvrdily, že natalizumab je pacienty obecně dobře tolerován a zůstává účinným lékem aktivní formy RS i přes možné riziko vzniku PML. Švédský registr RS byl zhodnocen jako efektivní platforma pro postmarketingové sledování účinnosti farmak a jejich nežádoucích účinků.

(moa)

Zdroj: Carolina Holmén, et al. A Swedish national post-marketing surveillance study of natalizumab treatment in multiple sclerosis. Mult Scler published online 12 January 2011. DOI: 10.1177/1352458510394701

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci.

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů.

Odpověď na terapii interferonem v závislosti na dávce

Interferon beta (IFN) je jedním ze základních léků používaných v terapii roztroušené sklerózy (RS). Ačkoli již byly jeho klinické benefity prokázány v několika velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích, otázka optimálního dávkování IFN zůstává nadále sporná.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy