Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možný vliv přítomnosti oligoklonálních proužků v mozkomíšním moku na prognózu roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.2.2013

Možný vliv přítomnosti oligoklonálních proužků v mozkomíšním moku na prognózu roztroušené sklerózy

Přítomnost oligoklonálních proužků (OB) v mozkomíšním moku (CSF) znamená intratekální syntézu imunoglobulinů a aktivní B-buněčný imunitní proces. Jedná se o poměrně charakteristický nález u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), nicméně ne u všech. Dosud neexistuje příliš mnoho prací, které by se zabývaly rolí OB v prognóze onemocnění.

Autoři studie uveřejněné v srpnu online v Neurological Research se zaměřili na skupinu pacientů s relaps-remitující formou RS (RRRS), kteří byli vyšetřeni v období od ledna 1994 do ledna 2007 včetně stanovení přítomnosti OB v CSF. Vedle laboratorních vyšetření byly zahrnuty i údaje demografické a klinické. S ohledem na progresi (hodnoceno dle EDSS – Expanded Disability Status Scale) či přechod do sekundárně progresivní formy RS byli srovnáváni pacienti, u nichž byly oligoklonální proužky prokázány (OB+) a ti s jejich negativitou (OB−).

Zahrnuto bylo 196 pacientů. U 90 % pacientů (n = 176) byly OB přítomny (typ II) a u 10 % pacientů jejich přítomnost prokázána nebyla. Mezi těmito dvěma skupinami pacientů nebyl významný rozdíl ve věku, klinické prezentaci nemoci či EDSS na začátku onemocnění a také ne v typu imunomodulační léčby, která jim byla podaná. 62 pacientů (31,6 %) přešlo v průběhu sledování do sekundárně progresivní formy RS, z nichž 52 bylo OB+ a 3 OB−. EDSS v hodnotě 6,0 bylo v průběhu sledování stanoveno u 56 pacientů (28,5 %), z nichž 54 bylo OB+ a pouze 2 OB−.

Autoři tedy vyvozují, že skupina pacientů s RS, u kterých nebyla na počátku prokázána přítomnost oligoklonálních proužků v CSF (pacienti OB−), měla ve srovnání s ostatními pacienty lepší prognózu a mírnější postižení.

(eza)

Zdroj: Rojas J. I. et al. Oligoclonal bands in multiple sclerosis patients: worse prognosis? Neurol ResPublikováno online 20. srpna 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Izolovaná mozková abnormita na podkladě protilátek proti aquaporinu 4

Optická neuromyelitis (NMO) je zánětlivé demyelinizující onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které bylo většinou definováno na základě klinických příznaků, postihujících zejména optický nerv a prodlouženou míchu. Předpokládalo se, že mozek zůstává obvykle nepostižen.

Může mít kojení v raném dětství vliv na riziko rozvoje roztroušené sklerózy?

Zajímavý příspěvek do diskuze o rizikových faktorech pro rozvoj roztroušené sklerózy (RS) přišel z Německa. Jak se již ve více studiích ukázalo, kojení může být protektivním faktorem u různých autoimunitních onemocnění. RS je svou povahou autoimunitní nemocí, u které je známa řada rizikových faktorů jak genetických, tak i těch, které pochází z prostředí.

Oligoklonální proužky a prognóza pacientů s roztroušenou sklerózou

Studie, která porovnávala progresi choroby u 196 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS) v průběhu 13 let, ukázala mírnější průběh a menší skóre invalidity u pacientů bez nálezu oligoklonálních proužků (OB) v cerebrospinálním moku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy