Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možnosti léčby PML spojené s léčbou natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.11.2011

Možnosti léčby PML spojené s léčbou natalizumabem

Autoři práce z Ruhr Univerzity v německé Bochumi publikovali v červnovém čísle Archives of Neurology kazuistiku dokumentující, že progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která vznikla ve spojitosti s léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, může být spojena s dobrou prognózou, je-li zachycena a léčena v časném stadiu. Podle odborníků převyšují benefity léčby natalizumabem u pečlivě selektovaných pacientů s RS možné riziko.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie je vzácná, ale závažná a často smrtelná komplikace terapie natalizumabem (Tysabri), která je charakterizována progresivním poškozením či zánětem bílé hmoty v četných lokalizacích CNS. Je vyvolána aktivací JC viru (JCV), který je za normálních podmínek přítomen u pacientů a kontrolován imunitním systémem. Imunosupresivní terapie ovlivní negativně dostatečnou kontrolu JCV. Podle údajů firmy Biogen Idec je hlášeno 58 případů PML spojených s léčbou natalizumabem, 12 pacientů zemřelo, polovina přeživších vykazuje různý stupeň poškození. Podle americké organizace Food and Drug Administration (FDA) se riziko rozvoje PML zvyšuje s počtem infuzí natalizumabu.

Autoři popisují případ 41leté ženy s relaps-remitující formou RS, u které se rozvinula PML po aplikaci 29 infuzí s natalizumabem. Okamžitá léčba spočívala v 5 plazmaferézách s cílem akcelerovat odstranění preparátu z oběhu. Pacientce bylo také podáno antimalarikum mefloquin (250 mg) – první 3 dávky byly podány denně, poté bylo podáváno 1x týdně. Terapii doplnila aplikace antidepresiva mirtazapinu (60 mg denně).

Po týdnu plazmaferetické terapie došlo u pacientky k rozvoji kognitivní poruchy provázené somnolencí a zpomalením psychomotorických funkcí. Klinický obraz koreloval s nálezem MRI (masivní léze v levém frontálním laloku) a byl považován za projev rekonstitučního imunitního syndromu. Po aplikaci methylprednisolonu (500 mg po dobu 5 dnů) a manitolu (4× 125 ml po dobu 4 dnů) došlo k výrazné regresi MRI nálezu s minimálními rezidui, která zůstala stacionární. Po měsíci léčby došlo k poklesu počtu kopií JCV v likvoru, po třech měsících byl průkaz JCV kopií metodou PCR již negativní. Byla ukončena léčba antimalarikem a antidepresivem a bylo zahájeno podávání glatiramer acetátu. EDSS pacientky zůstalo beze změny stabilní (3,5) jako před atakou PML.

Komplexní terapie ataky PML měla dva nové aspekty: podání antidepresiva pro jeho možný účinek na blokádu receptorů pro JCV a antimalarika pro jeho současný antivirový účinek.

K ověření účinnosti léčby jsou nutné další studie a prioritou zůstává pečlivý monitoring nových případů PML.

(moa)

Zdroj: Schröder A, et al. Successful management of Natalizumab-associated Progressive Multifocal Leukoencefalopathy and Immune reconstitution syndrome in a patient with Multiple Sclerosis. Arch Neurol 2010;67(11):1391-1394. Doi:10.1001/archneurol.2010.157

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).

Co brání časnému zahájení léčby roztroušené sklerózy

Časná léčba roztroušené sklerózy (RS) může výrazně ovlivnit dlouhodobou prognózu pacientů. Irská studie ukázala, že časnému nasazení adekvátní léčby RS brání především opožděné stanovení diagnózy dané špatnou dostupností vyšetření, jako je magnetická rezonance (MR) a lumbální punkce (LP), a administrativními důvody.

Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy