Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Melatonin zlepšuje spánek pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.8.2014

Melatonin zlepšuje spánek pacientů s roztroušenou sklerózou

Vztah mezi výskytem roztroušené sklerózy (RS) a množstvím ultrafialového slunečního záření byl již prokázán. Oxidační stres hraje v patogenezi RS důležitou roli. Melatonin, který v těle reguluje cirkadiální rytmy, má přirozené antioxidační schopnosti. Navíc by mohl příznivě ovlivnit i poruchy spánku, které jsou u RS časté a významně se podílí na celkové únavě pacienta.

Cílem studie publikované v Neurochemistry Research bylo zhodnotit přínos suplementace 5 mg melatoninu denně po dobu 90 dní na hladinu celkového počtu oxidantů v séru (total oxidant status – TOS), celkovou antioxidační kapacitu séra (total antioxidant capacity – TAC) a jejich vliv na kvalitu spánku a deprese u pacientů s RS. Studie probíhala v designu případů a kontrol a zahrnovala 102 pacientů s RS a 20 kontrol, které odpovídaly věkem a pohlavím. Pacienti i kontroly vyplňovali The Kurtzke's Expanded Disability Status Scale, Athens Insomnia Scale (AIS) a dotazník Beck Depression Inventory, provedeno bylo i vyšetření magnetickou rezonancí.

U všech pacientů s RS byly nalezeny vyšší hladiny TOS v séru, které po léčbě melatoninem signifikantně poklesly. Hladiny TAC byly signifikantně nižší jen ve skupině pacientů s RS léčených mitoxantronem a i v této skupině se jejich hladina po léčbě melatoninem zvýšila. Ve skupině léčené interferonem beta-1a byla nalezena silná pozitivní korelace mezi počtem T1Gd(+) lézí a hladinou TAC.

Skóre nad 6 bodů v dotazníku AIS, které značí silnou insomnii, bylo nalezeno ve skupině léčené interferonem beta-1b (průměrná hodnota 6,62 ± 2,88), glatirameracetátem (průměrná hodnota 8,45 ± 2,07) a mitoxantronem (průměrná hodnota 11,1 ± 3,25). Po léčbě melatoninem se hodnota v dotazníku AIS snížila u glatirameracetátu (průměrná hodnota po léčbě 5,25 ± 1,14) a mitoxantronu (průměrná hodnota po léčbě 7,08 ± 2,39), obě p < 0,05.

Závěry studie naznačují, že melatonin funguje dobře jako antioxidant a u RS zlepšuje kvalitu spánku.

(epa)

Zdroj: Adamczyk-Sowa M., Pierzchala K., Sowa P., et al. Melatonin Acts as Antioxidant and Improves Sleep in MS Patients. Neurochem Res. 2014 Jun 30. [Epub ahead of print]; doi: 10.1007/s11064-014-1347-6

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv teriflunomidu na četnost a tíži relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou

Podle post hoc analýzy rozsáhlé studie TOWER redukuje teriflunomid u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou četnost relapsů, včetně těch vyžadujících hospitalizaci.

Botulotoxin lze využít k symptomatické léčbě roztroušené sklerózy

Lokální aplikace malého množství botulotoxinu dokáže u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dočasně zmírnit spasticitu kosterních svalů, hyperreflexii močového měchýře a tremor. Tento terapeutický postup může být významný z hlediska kvality života pacientů.

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy