Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.2.2011

Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů. Existují malé studie, které prokázaly, že simvastatin redukuje zánětlivé léze CNS, zobrazené pomocí kontrastní látky gadolinia na magnetické rezonanci (Gd léze). Nízko dávkovaný atorvastatin, podávaný jako doplňková léčba k interferonu beta-1a (44 ug 3x týdně s.c.), vedl k redukci Gd lézí u pacientů s RS, kteří nedostatečně reagovali na samotnou léčbu interferonem.

Autoři proto iniciovali multicentrickou dvojitě zaslepenou, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii u pacientů s relaps-remitující formou RS, která se zabývala účinkem přídatné léčby simvastatinem podávané společně s interferonem (IFN) beta-1a. Věk pacientů byl v rozmezí 18 až 55 let, EDSS bylo 5,5 a nižší. Iniciální dávka simvastatinu 40 mg byla navýšena na 80 mg denně.

Soubor se simvastatinem tvořilo 151 pacientů, průměrné EDSS skóre bylo 1,1 a průměrná míra relapsů za poslední 2 roky byla 0,79. Kontrolní soubor pacientů, kterým bylo místo simvastatinu podáváno placebo, zahrnoval 156 pacientů, průměrná délka choroby činila 3,3 roku, EDSS 1,3 a míra relapsů 0,73.

Výsledky studie ukázaly, že ve skupině se simvastatinem byl pozorován zvýšený počet relapsů (relativní nárůst 31 %, p = 0,34). Také doba, za kterou došlo k prvnímu dokumentovanému relapsu, byla kratší než ve skupině s placebem. Skupina se simvastatinem vykazovala rovněž rychlejší progresi choroby, hodnocené nárůstem průměru EDSS skóre. Magnetická rezonance CNS, která byla provedena u všech pacientů 12 měsíců od začátku studie, prokázala ve skupině se simvastatinem nové či zvětšené T2 léze (relativní nárůst 17 %, p = 0,25) a redukci mozkového parenchymu (relativní nárůst 25 %, p = 0,37).

Závěrem bylo tedy konstatováno, že podávání simvastatinu jako adjuvantní terapie k IFN beta-1a nepřineslo žádný benefit. Naopak trend výraznější progrese choroby u skupiny pacientů léčených simvastatinem podporuje teorii o možném antagonistickém účinku statinů na IFN beta-1a.

(moa)

Zdroj: Sorensen, et al. No beneficial effect of simvastatin as add-on therapy to interferon-beta-1a for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: Results of a large double blind, randomised, placebo-controlled trial. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13. až 16. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience – existuje příčinná souvislost?

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích kauzálně spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí – CCSVI (Zamboni, 2009). 


gMS-Classifier2 – prediktivní biomarker u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy

Predikce aktivity choroby u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) zůstává důležitým aspektem péče. Nález prognostického biomarkeru vysoké aktivity relapsů v podobě jednoduchého krevního testu by znamenal velký pokrok v péči o tyto nemocné. Biomarker gMS-Classifier2, který byl poprvé použit ve studii BENEFIT, byl připraven ke sledování relapsové aktivity u pacientů s nově vzniklou RS

Zkušenosti s monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi pomocí magnetické rezonance

V pohledu na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) došlo v posledních letech k výrazným změnám. Dnes je upřednostňován koncept dvoustupňového postižení s dominancí zánětu v časné fázi onemocnění. S postupem choroby dochází ke generalizaci zánětlivého procesu a převládnutí degenerativních procesů v oblasti mozku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy