Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Likvor a roztroušená skleróza: daleko víc než jen oligoklonální pásy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2017

Likvor a roztroušená skleróza: daleko víc než jen oligoklonální pásy

Likvor je cennou pomůckou v diagnostice roztroušené sklerózy. Jeho výpovědní hodnota je s postupujícím poznáním stále větší. Nabízíme vám stručný přehled všech aktuálních analytů, jež mají co do činění s touto nemocí.

Biomarkery aktivity onemocnění

Během exacerbací RS se zvyšuje hladina prozánětlivých cytokinů a chemokinů.

  • TNF-α byl popsán jako cytokin, jehož hladina je asociována s aktivitou RS, ale z dalších studií tato vazba patrná není.
  • Některé výzkumy ukázaly mírnou elevaci hladiny IL-6 během exacerbace.
  • Chemokinový ligand 13 (CXCL13) je chemoatraktant B lymfocytů, který se podílí na tvorbě lymfoidních folikulů, důležitých pro patofyziologii roztroušené sklerózy. Jeho hladina je zvýšená při některých formách RS a zdá se, že koreluje s aktivitou nemoci.

Fetuin A (alfa-2-HS-glykoprotein) je spojený se zvýšeným rizikem přechodu klinicky izolovaného syndromu do relabující-remitentní formy RS. Má zvýšenou hladinu u pacientů se sekundárně progresivní a aktivní relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy. Je potenciálně využitelný jako marker aktivity RS.

Neurofilamenta se ve významném množství uvolňují při axonálním poškození nebo neuronové degeneraci. U RS se likvorové hladiny zvyšují po relapsu, vrcholu dosahují zhruba 2 týdny po začátku symptomů a zůstávají zvýšené alespoň 15 týdnů. Likvorové hladiny neurofilament jsou asociovány s přítomnosti demyelinizačních ložisek sytících se gadoliniem. Jsou proto potenciálním biomarkerem klinické aktivity RS.

Biomarkery klinické progrese

Přítomnost lymfoidních folikulů v meningách hraje velmi důležitou roli v klinické progresi roztroušené sklerózy. Podle výsledků jedné studie se hladina chemokinového ligandu 13 kontinuálně zvyšuje u progresivní RS, což naznačuje, že koreluje s klinickou progresí.

Lehká neurofilamenta: Likvorové hladiny těchto látek odrážejí neuronové poškození a potenciálně korelují s axonální degenerací. Podle některých studií také ukazují rychlost progrese nebo konverzi z relabující-remitentní do sekundárně progresivní formy. Jsou považovány za potenciální biomarkery neuronového poškození.

Gliový fibrilární kyselý protein je komponenta astrocytových filament a jeho zvýšená hladina může odrážet poškození astrocytů. Nemocní s RS se zhoršenou chůzí nebo těžší invaliditou mají v likvoru vyšší hladiny než méně postižení pacienti a zdravé kontroly, což naznačuje možné využití k odhadu klinické progrese a prognózy.

Myelinový bazický protein je komponenta myelinu centrální nervové soustavy. Jeho hladiny v likvoru se zvyšují při akutní demyelinizaci, ale nezvyšují se při progresi choroby. Může tedy fungovat jako ukazatel akutní demyelinizace.

Biomarkery terapeutické odpovědi

Některá léčiva snižují hladiny neurofilament, jejich zvýšená hladina při léčbě může naopak ukazovat na špatnou terapeutickou odpověď. 

Hladina fetuinu A se při některých typech léčby také snižuje, jeho možná role je však zatím nejasná.

Dalším adeptem je osteopontin, matrixový protein, který funguje jako prozánětlivý cytokin. I jeho hladiny se snižovaly při některých typech léčby, ale není známo, jestli mohou predikovat odpověď na léčbu.

Chemokinový ligand 13 je dobrý kandidát ke zhodnocení účinnosti léčby, která je cílená na B lymfocyty.

Závěr

Máme tedy několik slibných kandidátů, kteří by mohli doplnit naše diagnostické možnosti. Teprve další výzkum ale ukáže, zda je některý z nich skutečně využitelný v praxi.

(pez)

Zdroj: Domingues R. B., Fernandes G. B. P., Leite F. B. V. M. et al. The cerebrospinal fluid in multiple sclerosis: far beyond the bands. Einstein (Sao Paulo) 2017 Jan-Mar; 15 (1): 100–104, doi: 10.1590/S1679-45082017RW3706.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv alemtuzumabu na výsledky těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou

Následující článek přináší aktualizované výsledky týkající se bezpečnosti podávání alemtuzumabu v těhotenství u pacientek s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) léčených a sledovaných v rámci výzkumného klinického programu S24.008.

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza mají mezi sebou spojku, která je zatím stále přerušená otazníkem. Nebo už je čas otazník vymazat?

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy