Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Které testy chůze používat u pacientů s roztroušenou sklerózou? Multicentrická studie nabízí odpovědi

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2011

Které testy chůze používat u pacientů s roztroušenou sklerózou? Multicentrická studie nabízí odpovědi

V předkládané práci kolektivu belgických autorů jsou publikovány výsledky mezinárodní multicentrické průřezové studie, jejímž účelem bylo zjistit, zda existují rozdíly v měření maximální rychlosti chůze v testech na krátkou a delší vzdálenost a posoudit skutečný vztah mezi rychlostí chůze a ušlou vzdáleností u pacientů s roztroušenou sklerózou s různým stupněm postižení.

Ve studii bylo na 11 výzkumných pracovištích prostřednictvím testů chůze v různých formátech testováno 189 ambulantních pacientů postižených roztroušenou sklerózou s hodnotou EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre vyjadřujícího míru závažnosti choroby v rozmezí 0–6,5 bodu. Testy na krátkou vzdálenost sestávaly z měření maximální rychlosti při testu chůze na 25 stop (Timed 25-Foot Walk) se statickým startem a maximální a obvyklé rychlosti chůze v testu chůze na čas na vzdálenost 10 metrů (10-Metre Walk Test) s dynamickým startem. K měření maximální rychlosti chůze na delší vzdálenost byly použity šestiminutový a dvouminutový test chůze. Vyšetřovaní pacienti byli podle úrovně funkčního postižení rozděleni do dvou podskupin: s mírným postižením (EDSS 0–4; n = 99) a středním postižením (EDSS 4,5–6,5; n = 79).

Rychlost chůze a ušlá vzdálenost hodnotí shodné aspekty pohyblivosti

Odlišný protokol startu, instrukce k rychlosti pohybu a délka testu vedly u obou testovaných skupin k naměření signifikantně rozdílných hodnot maximální rychlosti. Nejsilnější korelace mezi maximální rychlostí chůze a ušlou vzdáleností byla zjištěna při šestiminutovém testu chůze (R2 = 0,78 u pacientů s mírným a R2 = 0,81 se středním postižením RS; p < 0,01). Relativní chyba pro odhad šestiminutové ušlé vzdálenosti na základě maximální rychlosti zjištěné v krátkých testech činila 8–12 % u pacientů s mírným postižením a 15–16 % u pacientů se středním postižením. Při aplikaci výsledků dvouminutového testu chůze byla relativní chyba odhadu ušlé vzdálenosti významně redukována na přibližně 5 % v obou testovaných podskupinách.

Maximální rychlost chůze v krátkém testu přesně odráží stupeň funkčního postižení při RS

Hodnota maximální rychlosti chůze naměřená v testu na krátkou vzdálenost přesně odráží celkovou změnu parametrů chůze u pacientů s RS. V případě intervenčních studií je na místě zvážit provedení testu chůze na delší vzdálenost. Jako standardy pro klinickou praxi jsou navrhovány test chůze na 25 stop (Timed 25-Foot Walk) a dvouminutový test chůze (2-Minute Walk Test). Je však potřebný další výzkum responzivity.

(hkh)

Zdroj: Gijbels D, Dalgas U, Romberg A, et al. Which walking capacity tests to use in multiple sclerosis? A multicentre study providing the basis for a core set. Mult Scler 2011(Sep 30). Doi: 10.1177/1352458511420598

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD).

Spolehlivost záchytu oligoklonálních IgG pruhů v diagnostice roztroušené sklerózy

Nové, vysoce senzitivní metody stanovení oligoklonálních IgG pruhů zvýšily reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků tohoto vyšetření v diagnostice roztroušené sklerózy a zřejmě umožní širší využití tohoto testu v každodenní klinické praxi.

Vliv podávání natalizumabu na práceschopnost pacientů s roztroušenou sklerózou

Švédská studie prokázala, že natalizumab snižuje pracovní neschopnost u pacientů s roztroušenou sklerózou, a má tak nejen zdravotní, ale i ekonomický přínos.Roztroušená skleróza (RS) je vzhledem k průměrnému věku svého začátku (30 let) jednou z nejčastějších neurologických příčin pracovní neschopnosti v rozvinutých zemích. Vysokým výskytem RS je známé například Švédsko.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy