Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kombinovaná perorální antikoncepce má příznivý vliv na průběh roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.6.2014

Kombinovaná perorální antikoncepce má příznivý vliv na průběh roztroušené sklerózy

V retrospektivní studii se 174 ženami s roztroušenou sklerózou (RS) bylo podávání kombinované perorální antikoncepce zejména v kombinaci s imunomodulační léčbou spojeno s nižší závažností a příznivějším vývojem tohoto onemocnění.

Do této italské studie bylo zařazeno 141 žen s relabující-remitentní RS a 33 žen se sekundárně progredující RS. Hodnocen byl vliv podávání kombinované perorální antikoncepce na skóre EDSS (Expended Diasability Statis Scale), skóre MSSS (Multiple Sclerosis Severity Score), roční výskyt relapsů a rozvoj sekundárně progresivní RS. Průměrná délka trvání choroby byla 14,3 ± 9,8 roku.

Výsledky publikované v dubnu 2014 ukázaly, že ženy, které neužívaly antikoncepci, měly vyšší riziko rozvoje sekundárně progresivní RS, a to nezávisle na užívání imunomodulačních léků. U žen, které užívaly antikoncepci a současně imunomodulační léky, bylo zjištěno nižší skóre EDSS i MSSS. Užívání antikoncepce nemělo vliv na roční výskyt relapsů. Mezi jednotlivými typy kombinované perorální antikoncepce nebyly z hlediska sledovaných parametrů zjištěny žádné rozdíly.

Závěr autorů této studie hovoří pro podávání kombinované perorální antikoncepce u žen s roztroušenou sklerózou, které může předcházet progresi onemocnění a v kombinaci s imunomodulačními léky snižovat jeho závažnost.

(zza)

Zdroj: Gava G., Bartolomei I., Costantino A., et al. Long-term influence of combined oral contraceptive use on the clinical course of relapsing-remitting multiple sclerosis. Fertil Steril. 2014 Apr 29; pii: S0015-0282(14)00309-4; doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.03.054. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Po vysazení natalizumabu u roztroušené sklerózy je možné podávat glatirameracetát, nikoliv ale v kombinaci s kortikosteroidy

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), u nichž bylo z důvodu séropozitivity JC viru (JCV) nutné vysadit natalizumab, zajistilo podávání glatirameracetátu (GA) lepší prevenci relapsů než podávání interferonu β-1b. Kombinace GA s kortikosteroidy však paradoxně vedla k horším výsledkům než samotný GA.

Podávání chorobu modifikujících léků a nízký výskyt relapsů u roztroušené sklerózy před otěhotněním snižují riziko relapsů po porodu

Nové zjištění, že zvýšený výskyt relapsů roztroušené sklerózy (RS) po porodu není tak markantní u pacientek, které před otěhotněním užívaly chorobu modifikující léky a měly nízký roční výskyt relapsů, může být základem pro strategii léčby žen s RS, které plánují těhotenství.

Změna léčby na natalizumab nebo fingolimod po relapsu roztroušené sklerózy může snížit další náklady na zdravotní péči

Převedení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) léčených chorobu modifikujícími léky (DMD), u nichž došlo k relapsu, na natalizumab nebo fingolimod snižuje využívání zdravotnických zdrojů v rámci péče o tyto pacienty. Prokázala to retrospektivní studie, ve které byl zjištěn nižší počet dní strávených v nemocnici z důvodu RS a pokles spotřeby kortikosteroidů po převedení na natalizumab nebo fingolimod v porovnání s předchozí léčbou DMD.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy