Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.12.2015

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.

57letá žena byla vyšetřována pro projevy progresivního kognitivního deficitu. V její osobní anamnéze byla jediná epizoda optické neuritidy. Neurologické vyšetření ukázalo mírnou levostrannou internukleární oftalmoplegii, jinak bylo stran ložiskových příznaků nenápadné. Zobrazení centrálního nervového systému magnetickou rezonancí zachytilo při T2 vážené sekvenci zvýšení signálu periventrikulárně a v corpus callosum. Vyšetření likvoru na přítomnost oligoklonálních proužků a testy intratekální syntézy IgG byly normální.

Kognitivní deficit byl přisouzen kortikální atrofii, která se zobrazila na sériových skenech MRI, získaných v průběhu 13 let. Rychlost zvětšování ventrikulárního objemu (5,5 cm3/rok) byla srovnatelná se zobrazením u 46 pacientů, jejichž mírná kognitivní porucha progredovala do alzheimerovské demence.

V neuropsychometrickém testování byla prokázána porucha ve frontálních subkortikálních funkcích. FDG-PET ukázalo snížení metabolického obratu v temporálním laloku. Na základě těchto výsledků byla u pacientky stanovena diagnóza Alzheimerovy nemoci, jež progredovala. Poté pacientka zemřela.

Pitva ukázala chronické demyelinizační léze bílé hmoty aktivního typu s mírnou infiltrací aktivovanými makrofágy a lymfocyty a s fibrilární gliózou. Depozita beta-amyloidu ani inkluze TDP-43 nebyly zastiženy, což je nekonzistentní s patologickou diagnózou Alzheimerovy nebo frontotemporální demence. Myelinová imunohistochemie z pitevního materiálu ukázala rozsáhlou kortikální subpiální demyelinizaci. Subpiální léze zasahovaly svrchní kortikální vrstvy a místy i celou šíři kortexu. Postihovaly četné gyry všech mozkových laloků a všech typů kortexu kromě cerebelárního. Demyelinizační léze zahrnovaly také jádra mozkového kmene a přední rohy míšní. Pitevní nález tedy byl v souladu s demyelinizačním onemocněním.

Autoři kazuistiky shrnují, že roztroušená skleróza může být příčinou těžké kortikální dysfunkce a napodobovat demenci alzheimerovského typu. Kortikální demyelinizace může při zobrazení standardními modalitami napodobovat změny asociované s Alzheimerovou chorobou a bez provedení myelinové imunohistochemie nemusí být odhalena ani při pitvě. 

(pez)

Zdroj: Tobin W. O., Popescu B. F., Lowe V. et al. Multiple sclerosis masquerading as Alzheimer-type dementia: clinical, radiological and pathological findings. Alzheimer’s & Dementia 2014; 10 (4): P630, doi: 10.1016/j.jalz.2014.05.1097.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

V časopisu Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, podle které je možné využívat zobrazení nanočástic superparamagnetického oxidu železa k predikci dalšího průběhu roztroušené sklerózy již ve stadiu klinicky izolovaného syndromu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy