Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Je v dnešní éře terapie roztroušené sklerózy možné dlouhodobě dosáhnout stavu bez známek aktivity nemoci? Hodnocení po 7 letech sledování

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Je v dnešní éře terapie roztroušené sklerózy možné dlouhodobě dosáhnout stavu bez známek aktivity nemoci? Hodnocení po 7 letech sledování

Dnešní doba nabízí četné terapeutické přístupy k relaps-remitentní roztroušené skleróze (RRRS). Cílem terapie se tak stalo dosažení stavu bez známek onemocnění neboli nepřítomnost důkazů svědčících pro aktivitu nemoci (no evidence of disease aktivity – NEDA). Nicméně dosud je známo jen málo o přetrvávání NEDA v průběhu času a také o tom, jaký je vůbec prediktivní význam dosažení takovéto kontroly nemoci pro dlouhodobou prognózu pacienta.

Autoři z Bostonu hodnotili NEDA v průběhu 7 let sledování. Stav nemocných byl určen četností relapsů, progresí nemohoucnosti a časnými změnami při vyšetření CNS magnetickou rezonancí (MRI). Pacienti byli vybráni z kohorty sledované v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu. U hodnocených pacientů musela být potvrzena přítomnost známek klinicky izolovaného syndromu či RRRS a dále minimálně sedmileté prospektivní sledování, které zahrnovalo klinické vyšetření dvakrát ročně a MRI vyšetření jednou ročně. Tato kritéria splnilo 219 nemocných. Analýza byla provedena nezávisle na typu terapie. Pacienti byli rozděleni na ty, kteří měli RS s recentním začátkem (tedy v době 5 a méně let před zahájením studie), a ty, u nichž již onemocnění trvalo po dobu delší než 5 let. NEDA byla definována jako nepřítomnost relapsů, neprokázaní trvalého zhoršování EDSS skóre a nepřítomnost nových či zvětšujících se lézí na MRI.

U celkem 99/215 pacientů (46 %) byl prokázán stav NEDA v průběhu prvního roku, ale jen u 17 z 216 (7,9 %) po sedmi letech. Nebyl prokázán rozdíl v dosažení stavu NEDA mezi pacienty s recentní či již delší dobu diagnostikovanou RRRS. Byl popsán rozdíl mezi klinickými a MRI známkami aktivity nemoci. Každý rok byly popsány známky buď jen klinické, či jen MRI aktivity u 30,6–42,9 % pacientů. Dosažení stavu NEDA ve druhém roce mělo pozitivní prediktivní hodnotu – 78,3 % těchto pacientů bylo bez progrese i po sedmi letech.

Autoři tedy uzavírají, že stav NEDA je obtížné udržet dlouhodobě, a to i navzdory léčbě. Stav NEDA ve druhém roce by mohl být vnímán jako optimální, pokud jde o prognostickou hodnotu dlouhodobého vývoje.

(eza)

Zdroj: Rotstein D. L., et al. Evaluation of No Evidence of Disease Activity in a 7-Year Longitudinal Multiple Sclerosis Cohort. JAMA Neurol. – publikováno online 22. prosince 2014; doi: 10.1001/jamaneurol.2014.3537

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy