Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Je v dnešní éře terapie roztroušené sklerózy možné dlouhodobě dosáhnout stavu bez známek aktivity nemoci? Hodnocení po 7 letech sledování

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Je v dnešní éře terapie roztroušené sklerózy možné dlouhodobě dosáhnout stavu bez známek aktivity nemoci? Hodnocení po 7 letech sledování

Dnešní doba nabízí četné terapeutické přístupy k relaps-remitentní roztroušené skleróze (RRRS). Cílem terapie se tak stalo dosažení stavu bez známek onemocnění neboli nepřítomnost důkazů svědčících pro aktivitu nemoci (no evidence of disease aktivity – NEDA). Nicméně dosud je známo jen málo o přetrvávání NEDA v průběhu času a také o tom, jaký je vůbec prediktivní význam dosažení takovéto kontroly nemoci pro dlouhodobou prognózu pacienta.

Autoři z Bostonu hodnotili NEDA v průběhu 7 let sledování. Stav nemocných byl určen četností relapsů, progresí nemohoucnosti a časnými změnami při vyšetření CNS magnetickou rezonancí (MRI). Pacienti byli vybráni z kohorty sledované v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu. U hodnocených pacientů musela být potvrzena přítomnost známek klinicky izolovaného syndromu či RRRS a dále minimálně sedmileté prospektivní sledování, které zahrnovalo klinické vyšetření dvakrát ročně a MRI vyšetření jednou ročně. Tato kritéria splnilo 219 nemocných. Analýza byla provedena nezávisle na typu terapie. Pacienti byli rozděleni na ty, kteří měli RS s recentním začátkem (tedy v době 5 a méně let před zahájením studie), a ty, u nichž již onemocnění trvalo po dobu delší než 5 let. NEDA byla definována jako nepřítomnost relapsů, neprokázaní trvalého zhoršování EDSS skóre a nepřítomnost nových či zvětšujících se lézí na MRI.

U celkem 99/215 pacientů (46 %) byl prokázán stav NEDA v průběhu prvního roku, ale jen u 17 z 216 (7,9 %) po sedmi letech. Nebyl prokázán rozdíl v dosažení stavu NEDA mezi pacienty s recentní či již delší dobu diagnostikovanou RRRS. Byl popsán rozdíl mezi klinickými a MRI známkami aktivity nemoci. Každý rok byly popsány známky buď jen klinické, či jen MRI aktivity u 30,6–42,9 % pacientů. Dosažení stavu NEDA ve druhém roce mělo pozitivní prediktivní hodnotu – 78,3 % těchto pacientů bylo bez progrese i po sedmi letech.

Autoři tedy uzavírají, že stav NEDA je obtížné udržet dlouhodobě, a to i navzdory léčbě. Stav NEDA ve druhém roce by mohl být vnímán jako optimální, pokud jde o prognostickou hodnotu dlouhodobého vývoje.

(eza)

Zdroj: Rotstein D. L., et al. Evaluation of No Evidence of Disease Activity in a 7-Year Longitudinal Multiple Sclerosis Cohort. JAMA Neurol. – publikováno online 22. prosince 2014; doi: 10.1001/jamaneurol.2014.3537

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Únik před klasickou léčbou roztroušené sklerózy k alternativám – možné důvody

Je udáváno, že řada nemocných trpících roztroušenou sklerózou (RS) užívá v průběhu terapie nějakou formu alternativní léčby. Většina studií ukázala, že toto se týká 50–70 % nemocných s RS. Typicky jde o kombinaci klasické terapie s terapií alternativní. Někteří nemocní však klasickou terapii zcela odmítají – je možné zjistit, co je k tomu vede?

Efektivní domácí kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Italští autoři hodnotili účinnost domácí kognitivní rehabilitace založené na videohře na zlepšení pozornosti, pracovní paměti či dalších parametrů u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS). Jednalo se konkrétně o videohru pro Nintendo Dr. Kawashima’s Brain Training (DKBT).

Jóga jako způsob rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou – metaanalýza zkušeností

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění vedoucí typicky k únavě, snížené mobilitě a v důsledku k významným změnám v kvalitě života. Jóga je založena na indické filozofii, je tradičně velmi komplexní ve vlivu na fyzickou aktivitu, ale také spiritualitu, meditaci a etiku. Byly revidovány přínosy jógy u řady neuropsychiatrických onemocnění, dosud však nebyl jednoznačně analyzován význam jógy jako intervence u nemocných s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy