Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Jak postupovat při selhání léčby první linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.10.2011

Jak postupovat při selhání léčby první linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou?

Při selhání léčby první linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS), tj. při selhání terapie interferonem beta (IFNβ) nebo glatirameracetátem (GA), se jako další terapeutická možnost nabízí časná eskalace terapie natalizumabem anebo převedení pacienta na jiný druh imunomodulátoru. Nedávno byla v on-line vydání časopisu Multiple Sclerosis publikovaná práce, která přináší odpověď na otázku, který z těchto přístupů je při potlačení aktivity nemoci efektivnější.

Jednalo se o postmarketingovou, prospektivní, observační studii dvou italských center pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Studie se účastnilo celkem 285 pacientů s RRMS, u kterých došlo k selhání léčby první linie, tj. terapie interferonem beta (IFNβ) nebo glatirameracetátem (GA). Pacienti byli na základě strategie přijaté po selhání terapie (definováno jako výskyt ≥ 2 relapsů nebo 1 relapsu s reziduálním postižením) rozděleni do dvou skupin. Skupina SWI byla tvořena pacienty, kteří byli převedeni na jiný IFNβ preparát anebo byli převedeni z IFNβ na GA a naopak. Skupinu ESC pak tvořili pacienti, u kterých bylo přistoupeno k eskalaci terapie natalizumabem. S odstupem 12 a 24 měsíců pak byl hodnocen podíl pacientů, u kterých nebyly zaznamenány projevy aktivity nemoci (relapsy, progrese postižení, nové aktivní léze na MRI nebo jejich kombinace). Vzhledem k tomu, že pacienti nebyli do skupin randomizováni, byly k vyloučení potenciálních náhodných nálezů použity Coxovy regresní modely, zohledňující tzv. skóre náchylnosti (propensity skóre, PS).

Po 12 měsících nebyly zaznamenány žádné rozdíly mezi oběma léčenými skupinami v podílu pacientů bez relapsu, progrese postižení, MRI aktivity a celkové aktivity. Po 24 měsících však autoři zaznamenali lepší výsledky ve skupině ESC než SWI, kdy pacienti z ESC skupiny vykazovali lepší výsledky, co se týče relapsů (p < 0,0001), progrese postižení (p = 0,0045), MRI aktivity (p = 0,0003) i celkové aktivity nemoci (p < 0,0001). Modely zohledňující PS tyto závěry potvrdily s poměrem rizik v rozmezí 0,38 až 0,56 ve prospěch skupiny ESC.

Autoři proto závěrem doporučují u pacientů s RRMS, u kterých došlo k selhání léčby první linie, eskalaci terapie natalizumabem. Tento přístup se totiž jeví jako efektivnější než převádění pacientů na některý z jiných imunomodulátorů.

(mik)

Zdroj: Prosperini L. et al. Escalation to natalizumab or switching among immunomodulators in relapsing multiple sclerosis. Mult Scler. Publikováno on-line 9. srpna 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv dalfampridinu na zlepšení chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi hlavní patologický příznak roztroušené sklerózy (RS) patří demyelinizace axonů centrálního nervového systému, která vede k blokádě přenosu vzruchu. Mezi klinické projevy RS patří poškození zraku, slabost, únavnost, nestabilita, poruchy inervace střev a močového měchýře, bolest a v neposlední řadě poruchy chůze, které jsou přítomny až u 75 % pacientů s RS.

Testování prevalence protilátek proti neurotropním polyomavirům BK, JC a SV40 v séru pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému charakterizované autoimunitním patogenetickým procesem u geneticky predisponovaných jedinců. Mechanismus, který tuto autoimunitní chorobu spouští, není stále plně objasněn, avšak mnoho indicií vede k infekčním agens – samozřejmě ve spojitosti s genetickými faktory. Ačkoliv se v asociaci s RS hovoří o řadě virů jakožto o možných spouštěčích nemoci, zatím žádný z nich nebyl ve spojitosti s touto chorobou prokázán definitivně.

Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy