Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Izolovaná mozková abnormita na podkladě protilátek proti aquaporinu 4

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 5.2.2013

Izolovaná mozková abnormita na podkladě protilátek proti aquaporinu 4

Optická neuromyelitis (NMO) je zánětlivé demyelinizující onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které bylo většinou definováno na základě klinických příznaků, postihujících zejména optický nerv a prodlouženou míchu. Předpokládalo se, že mozek zůstává obvykle nepostižen. Podstatou onemocnění NMO je autoimunitní protilátková reakce namířená proti proteinu buněčné membrány, aquaporinu 4. Pomocí průkazu protilátek třídy IgG proti aquaporinu 4 byla umožněna detekce řady pacientů s NMO, u kterých bylo zjištěno primárně poškození mozkové tkáně.

Autoři prezentují případ 54leté ženy s pouze 1 den trvající anamnézou pravostranné hemiplegie, které nepředcházela infekce či vakcinace pacientky. Den po přijetí byla u pacientky provedena MRI CNS, která odhalila rozsáhlou splývající hyperintenzivní lézi na T2-vážených snímcích, lokalizovanou v levé hemisféře v oblasti capsula interna. Stereotakticky provedená biopsie nepotvrdila přítomnost maligních buněk. Oftalmologické vyšetření prokázalo normální zrakovou ostrost, ale současně i pravostrannou hemianopsii. Vyšetření likvoru (počet buněk, obsah proteinu a glukózy, přítomnost oligoklonálních proužků, index IgG) bylo v normě. Přítomnost anti-SS-A (Ro), anti-SS-B (La), antinukleárních a antiDNA protilátek i revmatoidního faktoru nebyla prokázána. Na základě pozitivity protilátek proti aqauporinu 4 bylo konstatováno, že se jedná o iniciální manifestaci NMO a byla zahájena 5denní léčba vysokodávkovaným metylprednisolonem s následnými 6 cykly plazmaferézy. Po léčbě došlo ke zlepšení hemiparézy, MRI CNS po 2 měsících prokázala rovněž výraznou regresi léze, ale i přítomnost kavitací. Při léčbě mykofenolátem mofetilem (2 000 mg/den) nedošlo během 1 ročního sledování k relapsu nemoci.

Zmíněná kazuistika je dle autorů prvním sérologicky a histopatologicky potvrzeným případem CNS autoimunity na podkladě protilátek proti aquaporinu, která se projevila izolovanou mozkovou abnormitou bez přítomnosti optické neuritidy či myelitidy. U pacientů s náhle vzniklou těžkou neurologickou poruchou je proto vhodné zahrnout do diferenciální diagnostiky i tento autoimunitní proces, vyznačující se vysokou klinickou heterogenitou.

(moa)

Zdroj: Kim S. H. et al. Central nervous system aquaporin-4 autoimmunity presenting with an isolated cerebral abnormality. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (9): 1340–1343; DOI: 10.1177/1352458512441271

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Může mít kojení v raném dětství vliv na riziko rozvoje roztroušené sklerózy?

Zajímavý příspěvek do diskuze o rizikových faktorech pro rozvoj roztroušené sklerózy (RS) přišel z Německa. Jak se již ve více studiích ukázalo, kojení může být protektivním faktorem u různých autoimunitních onemocnění. RS je svou povahou autoimunitní nemocí, u které je známa řada rizikových faktorů jak genetických, tak i těch, které pochází z prostředí.

Oligoklonální proužky a prognóza pacientů s roztroušenou sklerózou

Studie, která porovnávala progresi choroby u 196 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS) v průběhu 13 let, ukázala mírnější průběh a menší skóre invalidity u pacientů bez nálezu oligoklonálních proužků (OB) v cerebrospinálním moku.

BMI jako rizikový faktor pro nástup roztroušené sklerózy?

V roce 2009 byla v časopise Neurology publikována americká studie, která se zabývala vztahem mezi obezitou u dvou rozsáhlých kohort adolescentních dívek a rizikem vzniku roztroušené sklerózy (RS). Bylo potvrzeno, že obezita u dospívajících dívek představuje rizikový faktor pro nástup RS. Tuto teorii se pokusili ověřit lékaři ve studii, která byla provedena v Karolinska Institut ve Stockholmu. Cílem jejich práce bylo zjistit, zda zmíněná teorie je replikovatelná a platná pro obě pohlaví.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy