Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.6.2012

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) dospělých a je hlavní příčinou jejich invalidizace. Předpokládá se, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které aktivované lymfocyty vstupují do CNS a spouští zánětlivou kaskádu, jež aktivuje další imunokompetentní buňky. Tento proces má za následek demyelinizaci a ztrátu axonů, což vede k ireverzibilním neurologickým deficitům. Léčba prvními chorobu modifikujícími léky (interferon beta a glatirameracetát) zlepšuje přirozený průběh nemoci a oddaluje vznik neurologických deficitů pacientů. Tento pozitivní efekt je pouze částečný, neboť léky snižují počet relapsů o 30 %, ale jejich efekt na progresi invalidizace pacientů zůstává kontroverzní.

Natalizumab (NA) je humánní monoklonální protilátka namířená proti alfa4-řetězci adhezní molekuly VLA-4. Od roku 2004, kdy byl NA povolen americkou organizací Food and Drug Administration pro léčbu relaps-remitující formy RS, byl při jejím používání zjištěn pokles počtu relapsů o 68 %, snížena progrese invalidizace pacientů o 42 % a snížen počet pozitivních nálezů na MRI o 92 %. Účinek NA spočívá v zástavě migrace lymfocytů do CNS a v indukci trvalého poklesu T-lymfocytů, B-lymfocytů a plazmatických buněk v mozkomíšním moku. NA současně pozitivně ovlivňuje i cytokinové spektrum v likvoru a má vliv na aktivaci T-lymfocytů.

Cílem prospektivní studie španělských autorů bylo zjistit, zda jsou některé z těchto mechanismů spojeny s epizodami remise, tedy obdobími bez aktivity nemoci. Studie hodnotila intrathékální syntézu imunoglobulinů a lymfocytární subpopulace v mozkomíšním moku u pacientů s RS, a to rok před léčbou natalizumabem a rok po ní. Autoři současně monitorovali klinický stav a nálezy na MRI u pacientů s RS v mediánu 2 let. Studie se zúčastnilo 23 pacientů s RS ze 2 center při fakultních nemocnicích, rozdíly byly zjišťovány mezi skupinou pacientů v remisi a skupinou pacientů s aktivní formou nemoci během léčby NA.

Výsledky ukázaly, že 10 pacientů (43,5 %) zůstalo během sledování bez aktivity nemoci. Zbývajících 13 (56,5 %) pacientů mělo během follow-up relapsy i při terapii natalizumabem. Před zahájením terapie NA nebyly mezi skupinami pozorovány žádné rozdíly v demografických proměnných či klinickém stavu. U obou skupin pacientů byl nalezen pokles počtu CD4-buněk v cerebrospinálním moku bez ohledu na odpověď pacienta na léčbu. Sníženou lokální syntézu imunoglobulinů třídy IgM a méně i IgG měli pouze pacienti v remisi. U těchto bylo nalezeno i snížené procento B-lymfocytů, zejména CD5, a plazmoblastů, které po terapii natalizumabem zcela zmizely.

Závěrem autoři konstatovali, že inhibice syntézy intrathékálních protilátek je spojena s kompletní terapeutickou odpovědí pacientů s RS na léčbu natalizumabem.

(moa)

Zdroj: Villar M. l. et al. Immunological Markers of Optimal Response to Natalizumab in Multiple Sclerosis. Arch Neurol 2012 Feb; 69 (2): 191–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie COMS – náklady spojené s roztroušenou sklerózou v České republice

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) má výrazný sociální dopad a značné ekonomické následky. Výdaje spojené s RS jsou vysoké vzhledem k chronickému průběhu choroby, progresivnímu průběhu invalidizace a časnému nástupu v ekonomicky produktivním věku pacientů.

Prevalence nežádoucích lokálních reakcí při podávání různých roztroušenou sklerózu modifikujících přípravků

Inteferon beta (IFNb) a glatirameracetát (GA) patří mezi léky první volby u roztroušené sklerózy (RS) a jejich účinnost je obecně považována za srovnatelnou. IFNb-1b, IFNb-1a GA jsou aplikovány buď intramuskulárně (IM), či subkutánně (SC), frekvence injekcí se pohybuje od každodenního až po týdenní podávání a závisí na typu přípravku.

Vliv natalizumabu na trvalé zlepšení fyzického postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab (NA) je reverzibilní antagonista α4-integrinu, který redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). V základní fázi 3 studie AFFIRM bylo prokázáno, že natalizumab v porovnání s placebem signifikantně snížil riziko progrese trvalého poškození o 42–54 % a snížil roční výskyt relapsů o 68 % v průběhu 2 letVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy