Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hladiny feritinu a prolaktinu u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.8.2011

Hladiny feritinu a prolaktinu u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je relativně častou demyelinizační poruchou centrálního nervového systému, a ačkoliv se jedná o již dobře poznané autoimunitní onemocnění, jeho patogeneze dosud nebyla plně objasněna. Nemoc se může prezentovat v několika klinických formách, které jsou blízce asociovány s její morbiditou. V posledních letech pak byly do patogeneze autoimunity zavzaty také různé hormonální vlivy a vlivy zevního prostředí.

Patogeneze roztroušené sklerózy se týká také studie, která hodnotila hladiny feritinu a prolaktinu u pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich vzájemný vztah s klinickými projevy nemoci. Vzorky séra byly odebrány od celkem 150 pacientů s roztroušenou sklerózou a současně od 100 zdravých dárců jakožto kontrolních subjektů.

Hyperprolaktinémie byla ve výsledku zjištěna u 10 ze 150 pacientů s roztroušenou sklerózou (6,7 %) a hyperferitinémie u 12 pacientů (8 %), přičemž obojí bylo ve srovnání se zdravými kontrolami signifikantně častější. U pacientů ženského pohlaví byly zvýšené hladiny prolaktinu vázány k sekundárně progresivnímu typu choroby, zatímco hyperferitinémie byla naopak asociována s mužským pohlavím a s relabujícím progresivním typem choroby. Opačná asociace byla nalezena mezi hyperferitinémií a relabujícím/remitujícím typem choroby u mužských pacientů.

Výsledky studie vypovídají o možné spojitosti mezi těmito biomarkery a určitými klinickými typy onemocnění a pohlavím u pacientů s roztroušenou sklerózou. Samozřejmě jsou zapotřebí i další studie na toto téma, kombinující klinické údaje, zobrazení centrální nervové soustavy a právě tyto markery.

(pes)

Zdroj: Rafael Da Costa et al.: Ferritin and prolactin levels in multiple sclerosis., Isr Med Assoc J. 2011 Feb; 13 (2): 91–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kognitivní deficit u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační onemocnění CNS, které má za následek atrofii šedé hmoty mozkové. Začátek onemocnění se objevuje většinou u mladých dospělých, ale ve 2–5 % případů je diagnóza stanovena u pubertálních dětí nebo adolescentů, pouze v 0,2 % případů začíná před nástupem puberty.

Staphyloccocus aureus produkující enterotoxin A – možný marker predikce relapsů roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je řazena mezi autoimunitní choroby, na jejichž etiologii se spolupodílí řada genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Dle teorie molekulární mimikry může homologie bakteriálních či virových epitopů s autoantigeny aktivovat patogenní T-buňky s následným poškozením myelinu.

Rozhovor s Prof. Evou Havrdovou

Rozhovor s prof. Evou Havrdovou o zahraničních hostech na sympóziu Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy