Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.1.2011

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.

Autoři kanadské studie se zabývali relativním vztahem mezi alelou HLA-DRB1*15 a hladinou sérového 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D] během prvních epizod získaných demyelinizačních syndromů (ADS) centrálního nervového systému a vlivem těchto dvou faktorů na riziko RS u dětí.

Do této prospektivní studie bylo zahrnuto 135 dětí mladších šestnácti let z 23 míst Kanady s akutní demyelinizační atakou. U dětí byla prováděna klinická a MRI vyšetření. Alely HLA-DRB1 účastníků studie byly vyšetřovány pomocí specifické PCR amplifikační metody, současně byla zjišťována celková hladina cirkulujícího 25(OH)D. Vliv alely DRB1*15 a sérové hladiny 25(OH)D na pravděpodobnost diagnózy RS (definované jako potvrzený klinický relaps po 28 dnech od první ataky a/nebo obraz MRI diseminace) byl vypočítán pomocí Coxova modelu poměrného rizika (upraveno pro věk, pohlaví a sezónní období začátku ADS).

RS byla diagnostikována u 33 dětí (24 %) po průměrně době observace 357 dnů (SD 306 dnů) od první ataky. Pomocí multivariačního Coxova modelu bylo zjištěno, že poměr rizik (HR) a 95% interval spolehlivosti (95% CI) pro diagnózu RS u jedinců nesoucí nejméně jednu kopii rizikové alely DRB1*15 byly 2,58 (1,23–5,43) a HR spojený s každým zvýšením 25(OH)D o 10 nmol/l byl 0,87 (0,75–1,01). V podskupině 83 dětí s evropským původem byla RS diagnostikována u 19 dětí (23 %). Pro nosiče DRB1*15 byl HR pro diagnózu RS 10,57 (3,02–36,82) a s každým vzestupem 25(OH)D o 10 nmol/l se riziko RS snižovalo o 29 % (HR 0,71; 95% CI 0,52–0,96). Nebyla nalezena statisticky významná korelace mezi DRB1*15 a 25(OH)D pro riziko vzniku RS (celý vzorek p = 0,89; evropský původ p = 0,32).

Závěrem bylo konstatováno, že alela HLA-DRB1*15 a cirkulující hladina 25(OH)D jsou nezávisle spojeny s rizikem RS po akutní demyelinizační atace zejména u dětí evropského původu. Poněvadž hladinu vitaminu D je možné ovlivnit, jsou nutné další studie ke zjištění, zda by korekce hodnot vitaminu D během dětství riziko vzniku roztroušené sklerózy snížila.

(moa)

Zdroj: Hanwell H. et al.: HLA-DRB1*15 and vitamin D status at first demyelinating episode are independent risk factors for MS in children. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) & 15th Annual Conference of Rehabilitation in MS (RIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno dne 14. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zázračná léčba roztroušené sklérozy ?

Teorie o cévní etiologii roztroušené sklerózy (RS) jsou známy několik desítek let, v posledních letech na ně navázali italští autoři s konceptem chronické žilní insuficience (CCSVI).

Rozhovor s Prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D. o podmínkách léčby Roztroušené sklerózy.

Nová diagnostická kritéria podporují včasné zahájení terapie léky modifikujícími průběh nemoci

Pro léčbu roztroušené sklerózy (RS) je v současnosti registrováno několik preparátů – glatiramer acetát, mitoxantron a tři interferony. A ačkoliv všechny byly testovány ve fázi III randomizovaných kontrolovaných studií a byl prokázán jejich účinek ve srovnání s placebem, zatím žádná z těchto terapeutických možností nedokázala zastavit progresi choroby.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy