Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

gMS-Classifier2 – prediktivní biomarker u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.2.2011

gMS-Classifier2 – prediktivní biomarker u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy

Predikce aktivity choroby u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) zůstává důležitým aspektem péče. Nález prognostického biomarkeru vysoké aktivity relapsů v podobě jednoduchého krevního testu by znamenal velký pokrok v péči o tyto nemocné. Biomarker gMS-Classifier2, který byl poprvé použit ve studii BENEFIT, byl připraven ke sledování relapsové aktivity u pacientů s nově vzniklou RS. Je založen na měření sérové hladiny protilátek IgM (antiP63) a její korelaci s věkem.

Autoři mezinárodní studie (USA, Izrael) se pokusili zjistit využití gMS-Classifier2 k predikci narůstající relapsové aktivity u pacientů s RRMS. Do studie bylo zahrnuto celkem 213 pacientů s RRMS ve věkovém rozmezí 15–50 let, kteří byli léčeni nejméně 12 měsíců. V séru těchto pacientů byla stanovena hladina protilátek IgM antiP63 a retrospektivně byl zjištěn počet relapsů v minulém roce. Asociace mezi počtem relapsů v minulém roce a hodnotou gMS-Classifier2 (pozitivní nebo negativní) byla statisticky vyhodnocena pomocí chí-kvadrátového a Fisherova testu.

Průměrný věk vyšetřených pacientů byl 39 let (33–46 let), ze 173 vyšetřených žen bylo 34 gMS-Classifier2 pozitivních, ze 40 vyšetřených mužů bylo nalezeno devět pozitivních.

Všichni gMS-Classifier2 pozitivní pacienti (n = 43) měli proporcionálně vyšší počet relapsů v průběhu předchozího roku než pacienti negativní (n = 170). Pacienti s vyšším počtem relapsů měli i signifikantně vyšší hodnoty gMS-Classifier2 (p < 0,05). U pacientů s pozitivitou gMS-Classifier2 došlo s větší pravděpodobností ke dvěma a více relapsům než u pacientů negativních.

Závěrem autoři konstatovali, že pozitivita gMS-Classifier2 u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy byla spojena s vyšším počtem relapsů.

(moa)

Zdroj: Yarden J. et al.: Positive Serum Values of gMS-Classifier2 Associates with High Relapse Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13.–16. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zkušenosti s monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi pomocí magnetické rezonance

V pohledu na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) došlo v posledních letech k výrazným změnám. Dnes je upřednostňován koncept dvoustupňového postižení s dominancí zánětu v časné fázi onemocnění. S postupem choroby dochází ke generalizaci zánětlivého procesu a převládnutí degenerativních procesů v oblasti mozku.

Změny chůze jako marker v časné fázi RS?

Chůze člověka patří mezi komplexní funkce a je ovlivněna mnoha faktory včetně svalové síly, svalového napětí, senzorických podnětů, koordinace i kognitivních funkcí. U roztroušené sklerózy (RS) představují poruchy chůze jeden z nejvíce markantních příznaků a v průběhu choroby se s ním může setkat až 80 % pacientů.

Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Jak ukázaly starší studie založené na hodnocení snímků z magnetické rezonance, u některých pacientů se vyskytují v mozku abnormality, které by za normálních okolností svědčily pro demyelinizační onemocnění, nicméně pacienti jsou klinicky zcela asymptomatičtí.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy