Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.2.2014

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.

Metody studie

Lékaři shromáždili randomizované kontrolované klinické studie v období od února 2004 do června 2012. Intervenční skupina pacientů podstupovala fyzickou rehabilitaci, skupina placebo pacientů měla standardní péči bez fyzické rehabilitace. Výběr pacientů do studií nebyl limitován věkem ani pohlavím, pouze nepřítomností akutní exacerbace. Úspěšnost intervence byla hodnocena na základě míry únavy, tolerance zátěže, schopnosti chůze a udržování polohy těla. Kvalita a interní validita jednotlivých studií byla vyhodnocena pomocí PEDro scale. Výběrem nakonec prošlo 11 studií s celkovým počtem 591 účastníků, přičemž ve výběru převažovaly ženy (60,6 %) nad muži. Průměrný věk pacientů kolísal mezi 37,1 až 54,6 roku s průměrnou dobou diagnózy mezi 5,2 až 15,9 roku.

Výsledky jednotlivých studií

Cattaneo a jeho spolupracovníci provedli studii trvající 3 týdny se zaměřením na motorickou a senzorickou složku fyzické rehabilitace. Výsledkem bylo výrazné zlepšení v Bergově balanční škále i Gaitově funkčním testu oproti skupině bez intervence. Další skupina se zaměřila na progresivní odporový trénink dolních končetin v délce trvání 12 týdnů, v tomto případě se výsledky klasifikovaly na škálách k hodnocení únavy a opět z toho lépe vyšla intervenovaná skupina. McCullagh a jeho skupina vytvořila 12týdenní program v posilovně, zahrnující aktivity jako například chůzi a běh na běhacím pásu a jízdu na rotopedu, i venku (volejbal či venkovní procházky). Výsledky změřené po 3 a 6 měsících od počátku studie ukazovaly signifikantně lepší výsledky na škále únavy v intervenované skupině oproti skupině bez intervence. Zajímavý je i pokus s domácí fyzioterapií s terabandem, mobilními pedály a činkami, i v tomto případě došlo ke zlepšení funkce muskuloskeletálního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou. K obdobným výsledkům došly i další studie zabývající se aerobním tréninkem. Zároveň však několik studií svědčilo o stejném překvapivém výsledku, a to že při cvičení nedochází ke zlepšení především extenze (někdy i flexe) levé dolní končetiny u intervenované oproti kontrolní skupině.

Závěr

Několik validních randomizovaných kontrolovaných klinických studií ověřilo přínos fyzické rehabilitace na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. Přičemž škála intervencí byla opravdu bohatá a zahrnovala aktivity jako aerobní trénink, jógu, posilování horních a dolních končetin a jiná fyzická cvičení. U drtivé většiny pacientů došlo ke zlepšení funkce muskuloskeletálního systému, a i když můžou být výsledky mírně zkresleny malým výběrem a selekčním bias, přesto poukazují na důležitost fyzické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou.

(holi)

Zdroj: Maria José Sá. Exercise therapy and multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol 22 November 2013; doi 10.1007/s00415-013-7183-9

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Motorická a senzorická odpověď po perkutánní stimulaci tibiálního nervu u pacientů s roztroušenou sklerózou s dysfunkcí dolních močových cest

Stimulace tibiálního nervu je efektivní léčebný postup při dysfunkci dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dle závěrů studie na 83 pacientech je léčba efektivní, více než 50% zlepšení subjektivních příznaků popisuje 61 % léčených pacientů.

OnabotulinumtoxinA v léčbě spasticity u dospělých

OnabotulinumtoxinA (OBTA) je látka, u které byl ověřen významný přínos v ovlivnění fokální spasticity u dospělých pacientů. Spasticita je dobře známou komplikací řady neurologických poruch či onemocnění, mezi něž patří i roztroušená skleróza. Nedávno publikované výsledky přehledové studie zaměřené na způsoby léčebného použití OBTA (dávkování či distribuce v rámci svalových skupin) u spasticity vycházely ze zhodnocení dříve publikovaných studií.

Časná a trvající léčba pacientů s klinicky izolovaným syndromem snižuje progresi postižení

Časná a trvající léčba léčivy modifikujícími chorobu (DMT) u pacientů s klinickým izolovaným syndromem (CIS) může vést k oddálení progrese postižení. Pro toto tvrzení svědčí publikované výsledky studie lékařů z australského Melbourne.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy