Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.5.2013

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat. Stejně tak se pokusili odpovědět na otázku, zda současné terapeutické schéma představuje optimální dávkovací režim. V průběhu vývoje a registrace dalfampridinu-ER (resp. fampridinu) se tak studie účastnili zdraví dobrovolníci i pacienti s roztroušenou sklerózou (RS).

Medián odhadované clearance po perorálním užití u 50leté ženy (s clearance kreatininu 105 ml/min) byl 36 l/h, u srovnatelného muže pak 42 l/h. Typický distribuční objem činil 304 l u žen a 403 l u mužů. Odhadovaná míra absorpce nalačno byla 1,22/h a 2,22/h při požití s jídlem. K proměnným, které signifikantně (p < 0,01) ovlivnily míru absorpce, patřily požité jídlo a pohlaví, zatímco clearance po perorálním užití ovlivňovalo jak pohlaví, tak i věk a clearance kreatininu. Z klinického hlediska však byly významné pouze clearance kreatininu a věk. Konkomitantní medikace neovlivnila žádný ze studovaných parametrů. Jak bezpečnost, tak účinnost léčiva byla ve shodě s výsledky dosud publikovaných klinických studií.

Na základě výše uvedených zjištění bylo potvrzeno, že současné terapeutické dávkovací schéma dalfampridinu-ER (v režimu 10 mg dvakrát denně) bylo shledáno jako optimální. Jistá limitace této studie je dána omezenou účinností modelů používaných k predikci dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti dalfampridinu-ER v klinické praxi.

(mik)

Zdroj: Weir S., Gao Y., Henney H. R. 3rd. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of dalfampridine-ER in healthy volunteers and in patients with MS. Curr Med Res Opin. Publikováno on-line 16. listopadu 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nervové NG2+ buňky z páteřní míchy dospělého člověka by mohly obnovovat myelinovou pochvu u demyelinizačních poruch

Experimentální in vivo a in vitro výsledky naznačují, že nervové buňky s expresí povrchového glykoproteinu NG2 izolované z páteřní míchy dospělého člověka by mohly u demyelinizačních poruch, jako je roztroušená skleróza (RS), navodit remyelinizaci a zmírnit zánět v demyelinizovaných lézích v centrálním nervovém systému (CNS).

Jak přistupovat k optické neuritidě jako prvnímu projevu roztroušené sklerózy?

Optická neuritida je akutní zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu. Nejčastěji se vyskytuje u mladých dospělých. Je charakterizovaná unilaterální subakutní ztrátou zraku, která není provázena systémovými či neurologickými příznaky. Klinicky se může prezentovat monofázicky či polyfázicky s rekurencí relapsů.

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy