Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je známo, že 40–60 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) má kromě neurologického postižení i příznaky depresivní či úzkostné poruchy. Rovněž riziko rozvoje bipolární afektivní poruchy je u RS vyšší než ve zdravé populaci, stejně jako riziko suicidia. Následující článek si klade za cíl shrnout výsledky studií zabývajících se efektivitou a bezpečností elektrokonvulzivní terapie (ECT) v léčbě psychiatrických příznaků u pacientů s roztroušenou sklerózou.  

Teoretická východiska

ECT je metoda efektivní v léčbě farmakorezistentní deprese, mánie, katatonních příznaků a schizofrenie. Může být indikována i u některých pacientů s diagnózou status epilepticus, u neuroleptického maligního syndromu, demence s výraznou agitovaností a Parkinsonovy nemoci. V celkové populaci pacientů jsou rizika spojená s ECT nízká, srovnatelná s riziky spojenými s celkovou anestezií.

Existuje však jen menší počet studií, které se zabývají riziky spojenými s ECT u pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jakými jsou například RS či Huntingtonova choroba. Jelikož jsou tato onemocnění charakterizována určitou mírou neurologické deteriorace, je na místě ptát se, jestli záchvat vyvolaný ECT nemůže představovat další významnou zátěž pro již narušený nervový systém. Pacienti s kognitivními příznaky neurodegenerativních onemocnění mají po ECT také vyšší riziko dalšího zhoršení poznávacích funkcí.

Metodika

Autoři použili databázi PubMed a za pomoci klíčových slov „electroconvulsive therapy and multiple sclerosis nalezli celkem 19 publikací. Z těchto článků pouze dva představovaly originální kazuistická sdělení. Další souhrnná studie z roku 2007 vycházela ze 17 kazuistik, z nichž 3 byly plně vyhodnoceny i s diskusí a 14 pouze stručně shrnuto. Autoři tyto kazuistiky dohledali a znovu zhodnotili.

Výsledky

Hodnocené kazuistiky dokládají u pacientů s RS významné zlepšení psychiatrických symptomů po ECT. Data vztahující se k vlivu ECT na progresi neurologického deficitu jsou však nejednoznačná. Ze studie, již provedl Mattingly se svými spolupracovníky, vyplývá, že u pacientů s RS, kteří podstoupili terapii ECT, existuje korelace mezi přítomností gadolinium vychytávajících lézí na MRI a zvýšeným rizikem neurologické dysfunkce.

Přehledová studie z roku 2007 provedená Rasmussenem a jeho spolupracovníky předkládá tři detailně zpracované kazuistiky, ze kterých vyplývá, že po ECT nebylo shledáno zhoršení neurologického deficitu. Rasmussen dále popisuje 14 kazuistik, z nichž některé dokládají mírné zhoršení neurologického nálezu, chybějí však jednoznačné důkazy svědčící pro souvislost s ECT. Další hodnocené kazuistiky rovněž nepřinášejí jednoznačné závěry.

Závěr

Autoři konstatují, že je třeba provést další výzkumy, než bude možné dojít k jednoznačným výsledkům a doporučením. Oprávněnost indikace ECT u nemocného s RS by měla být vždy hodnocena individuálně a pacient by měl být seznámen s potenciálními benefity, stejně jako s riziky.

(zzka)

Zdroj: Steen K., Narang P., Lippmann S. Electroconvulsive therapy in multiple sclerosis. Innov Clin Neurosci 2015 Jul-Aug; 12 (7–8): 28–30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy