Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobý imunologický účinek alemtuzumabu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.3.2017

Dlouhodobý imunologický účinek alemtuzumabu

Účinnost alemtuzumabu, monoklonální protilátky proti antigenu CD52, byla v léčbě roztroušené sklerózy testována v několika klinických studiích. Podání alemtuzumabu vede k významné depleci T- a B-buněk, které se pomalu rekonstituují v průběhu několika měsíců za současného zvýšení populace regulačních regulačních T-lymfocytů (Treg). Nedávno publikovaná studie se jako první zaměřila na dlouhodobé hodnocení funkce regulačních T-lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených alemtuzumabem.

Metodika a průběh studie

Autoři studie sledovali po dobu 2 let celkem 29 pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) léčených alemtuzumabem v rámci klinických studií III. fáze CARE-MS I a CARE-MS II. Pacientům byly intravenózně podány dva cykly léčby – 5 dávek léčiva po 12 mg při zahájení studie (měsíc 0) a poté 3 dávky po roce od zahájení studie (měsíc 12). Vzorky periferní krve pro analýzu byly odebrány v měsících 0 (před zahájením terapie), 6, 12 (před podáním druhého cyklu), 18 a 24.

Hodnoceny byly hladiny mRNA 26 různých imunologických molekul (cytokinů, chemokinů, chemokinových receptorů a transkripčních faktorů), procentuální výskyt lymfocytů TH1 a TH17 a Treg a dále supresorová aktivita Treg, specifická pro bazický protein myelinu (MBP).

Výsledky

Během doby sledování se vyskytlo celkem 12 relapsů u 9 pacientů. Tři pacienti neobdrželi druhý cyklus léčby (2 kvůli časnému vystoupení ze studie a 1 pacient pro trombocytopenii). Nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí příhody, nejčastějším nežádoucím účinkem byla vyrážka, dále se vyskytly mírné infekce.  

Během celé doby sledování po podání alemtuzumabu bylo v periferní krvi pozorováno trvalé zvýšení mRNA hladin protizánětlivých cytokinů − interleukinů 10 a 17 a transformujícího růstového faktoru beta (TGF-β). Hladiny prozánětlivých molekul spojených s lymfocyty TH1 a TH17 naopak trvale poklesly. Procentuální výskyt CD4+ buněk zůstal po podání alemtuzumabu signifikantně nižší, zatímco podíl lymfocytů TH1 a TH17 se nezměnil. V měsíci 24 byl detekován signifikantní nárůst procentuálního výskytu Treg-buněk, což bylo provázeno zvýšením supresorové aktivity proti MBP-specifickým TH1 a TH17 buňkám.

Závěr

Dlouhodobý terapeutický efekt alemtuzumabu v léčbě RRRS může zahrnovat změnu v rovnováze cytokinů. Posun směrem k utlumení zánětu je spojen s rekonstitucí podskupiny CD4+ T-lymfocytů, při které dochází k expanzi Treg-buněk se zvýšenou supresorovou aktivitou.

(este)

Zdroj: De Mercanti S., Rolla S., Cucci A. et al. Alemtuzumab long-term immunologic effect: Treg suppressor function increases up to 24 months. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016; 3 (1): e194, doi: 10.1212/nxi.0000000000000194.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich vzniku se podílí vedle samotného poškození nervové soustavy rovněž vliv neurologické imunomodulační léčby.

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti a stanovit pravděpodobnost této diagnózy. I v případech s vysokou pravděpodobností se však může stát, že příčina klinického obrazu je odlišná.

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy