Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobá účinnost natalizumabu v reálné klinické praxi

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 28.6.2012

Dlouhodobá účinnost natalizumabu v reálné klinické praxi

 Účinnost natalizumabu v léčbě relabující-recidivující formy roztroušené sklerózy zajišťuje během 3 let stabilizaci invalidity a snižuje výskyt relapsů, a to nezávisle na aktivitě choroby, skóre invalidity a původní farmakoterapii při zahájení léčby.

 V březnu 2012 byly publikovány výsledky 3leté observační studie provedené v Curyšské univerzitní nemocnici ve Švýcarsku. Cílem této studie bylo zhodnotit v reálné klinické praxi dlouhodobý efekt natalizumabu na výskyt klinických relapsů s progresí skóre invalidity.

 Do studie bylo zařazeno 64 po sobě následujících pacientů s roztroušenou sklerózou. Po 1 roce léčby natalizumabem (n = 64) došlo k poklesu skóre na škále Expanded Diasability Status Scale (EDSS) o 0,47 bodu (p = 0,047) a roční výskyt relapsů (ARR) klesl o 82 % (p < 0,001). Po 2 letech léčby (n = 41) přetrvávalo snížení průměrného EDSS o 0,28 bodu (statisticky nevýznamné, ns) a ARR byl o 69 % nižší oproti vstupní hodnotě (p < 0,001). Po 3 letech bylo EDSS skóre stále sníženo o 0,26 bodu (ns) a ARR byl o 77 % nižší než před zahájením léčby natalizumabem (p < 0,001). Pokles EDSS a ARR nesouvisel se vstupními hodnotami ARR, EDSS a ani s původní léčbou před zahájením studie.

 Účinnost natalizumabu se snížením výskytu relapsů a zpomalení progrese invalidity u relaps-remitující roztroušené sklerózy byla prokázána již v předchozích studiích. Tato studie jejich výsledky potvrdila, a to v rámci dlouhodobé léčby natalizumabem v podmínkách reálné klinické praxe.

 (zza)

 Zdroj: Kallweit U. et al.: Sustained efficacy of natalizumab in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis independent of disease activity and disability at baseline: real-life data from a swiss cohort. Clin Neuropharmacol. 2012 Mar; 35 (2): 77–80.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů.

Vliv tepelného stresu na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Citlivost na teplo a kognitivní deficity patří mezi typické projevy roztroušené sklerózy (RS). Přestože problematika kognitivních deficitů byla již v literatuře poměrně dobře popsána, dosud neexistují prakticky žádné údaje pojednávající o vlivu tepla na kognitivní schopnosti u pacientů s RS.

Imunologické ukazatele optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) dospělých a je hlavní příčinou jejich invalidizace. Předpokládá se, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které aktivované lymfocyty vstupují do CNS a spouští zánětlivou kaskádu, jež aktivuje další imunokompetentní buňky.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy