Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.2.2013

Deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) jako chronické demyelinizační onemocnění zasahuje především dráhy bílé hmoty mozkové v hemisférách, optických nervech, mozkovém kmeni, mozečku a míše. V současné době RS postihuje téměř milion lidí na celém světě, zhruba 2–5 % tvoří pediatričtí pacienti. Psychiatrické symptomy doprovázejí RS v 19–54 % a zahrnují manické příznaky, halucinace a deprese. Zhruba třetina pediatrických pacientů trpí depresemi. Rizikové faktory pro vznik deprese u RS pacientů jsou ženské pohlaví, věk pod 35 let, výskyt depresivní poruchy v rodinné anamnéze a vysoký stupeň stresu. Ke vzniku deprese může přispět i léčba interferonem beta. Uvádí se, že až 60 % RS pacientů s depresivní poruchou není správně diagnostikováno či je neadekvátně léčeno pro jiné psychiatrické onemocnění.

Pro detekci deprese u RS pacientů je užívána řada dotazníků, např. 7bodová škála Beck Depression Inventory-Fast Screen (BDI-FS), Depression Rating Scale (CES-D), Chicago Multiscale Depression Inventory aj. Pro děti s RS je vypracován dotazník Child Depression Inventory.

Kombinovaná léčba deprese u RS pacientů zahrnuje farmakoterapii, psychoterapii a kognitivně behaviorální terapii. Je nezbytný skríning suicidálního chování. Správná volba antidepresiv může ovlivnit i průběh základní nemoci na základě snížení produkce cytokinů (např. podávání escitalopramu redukovalo v jedné studii stresem vyvolané relapsy RS). Jako antidepresiva 1. volby jsou upřednostňovány SSRI preparáty, méně doporučovány jsou anticholinergní preparáty nebo tricyklická antidepresiva vyvolávající únavu, ortostatickou hypotenzi a kognitivní poruchy. Pokud se objeví deprese při léčbě interferonem, nemusí být podávání INF jednoznačně přerušeno.

Neméně důležitá je psychoterapeutická intervence pomáhající pacientům korigovat porušené vnímání okolního prostředí, které vede většinou k poruchám chování. U pacientů s RS je upřednostňován individuální přístup před kolektivní terapií. Některé studie ukazují i benefit interpersonální psychologické podpory. Závěrem autoři této přehledové studie poukazují na nedostatek dat týkajících se přístupu k dětskému pacientovi s RS a depresí. Léčba dětí většinou využívá poznatků z terapie dospělých pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Skokou M. et al. Depression in Multiple Sclerosis: A Review of Assessment and Treatment Approaches in Adult and Pediatric Populations. ISRN Neurology 2012: Article 427102; doi: 10.5402/2012/427102

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možný vliv přítomnosti oligoklonálních proužků v mozkomíšním moku na prognózu roztroušené sklerózy

Přítomnost oligoklonálních proužků (OB) v mozkomíšním moku (CSF) znamená intratekální syntézu imunoglobulinů a aktivní B-buněčný imunitní proces. Jedná se o poměrně charakteristický nález u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), nicméně ne u všech. Dosud neexistuje příliš mnoho prací, které by se zabývaly rolí OB v prognóze onemocnění.

Izolovaná mozková abnormita na podkladě protilátek proti aquaporinu 4

Optická neuromyelitis (NMO) je zánětlivé demyelinizující onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které bylo většinou definováno na základě klinických příznaků, postihujících zejména optický nerv a prodlouženou míchu. Předpokládalo se, že mozek zůstává obvykle nepostižen.

Může mít kojení v raném dětství vliv na riziko rozvoje roztroušené sklerózy?

Zajímavý příspěvek do diskuze o rizikových faktorech pro rozvoj roztroušené sklerózy (RS) přišel z Německa. Jak se již ve více studiích ukázalo, kojení může být protektivním faktorem u různých autoimunitních onemocnění. RS je svou povahou autoimunitní nemocí, u které je známa řada rizikových faktorů jak genetických, tak i těch, které pochází z prostředí.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy