Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.4.2012

Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS. Vedle medikace je možným řešením použití některých chirurgických metod, jako talamotomie nebo hluboká stimulace centrálního nervového systému (DBT), které sice mají různorodý krátkodobý úspěch, ale dlouhodobé výsledky těchto postupů nejsou jednoznačně definované.

V roce 2001 byl autory z renomované Mayo Clinic v Rochesteru (USA) popsán efekt chirurgické intervence u 9 pacientů s roztroušenou sklerózou (u 6 byla provedena talamotomie a u 3 DBT). Bezprostřední efekt byl měřen za 12 měsíců po intervenci. Aktuálně zveřejnila tato skupina autorů výsledky 12letého prospektivního sledování stejné skupiny pacientů. Zaměřili se na přítomnost tremoru, nemohoucnost a eventuální úmrtí u pacientů.

Operace, které byly provedeny v letech 1997–1998, měly krátkodobě efekt u všech pacientů. Tremor se ale vrátil u všech pacientů s mediánem doby návratu 3 měsíce. Dva pacienti po provedené DBT byli bez tremoru 5 let. Medián tzv. tremor free survival (doba bez přítomnosti tremoru/doba přežití pacientů) byl 4,3 %. Po 12 letech sledování této skupiny pacientů přežívali pouze 4 (2 po talamotomii a 2 po DBT), kteří byli všichni těžce nemohoucí (EDSS skóre 8–8,5). Ostatních 5 pacientů zemřelo v mediánu 5,8 roku po operaci.

Tato dlouhodobá prospektivní studie ukázala, že přínos chirurgické intervence pro zmírnění těžkého tremoru u pacientů s RS byl nakonec velmi krátkodobý (medián 3 měsíce). Dlouhodobé výsledky tohoto postupu jsou špatné. Přestože byl u 2 pacientů tento efekt delší (5 let bez tremoru) a toto by mohlo být povzbuzující, autoři zdůrazňují, že celkově v hodnocení kvality života převážila neúprosná progrese nemohoucnosti daná RS jako takovou. Navíc tyto výsledky spíše svědčí pro fakt, že ve chvíli, kdy je zvažován chirurgický výkon, pacient již vstoupil do fáze nemoci, která má nedobrou prognózu. V diskuzi autoři zmiňují fakt, že jen málo studií popsalo po chirurgické intervenci pro pacienta s RS významnější funkční zisk.

(eza)

Zdroj: Hassan A. et al. Surgical therapy for multiple sclerosis tremor: a 12-year follow-up study. Eur J Neurol.; 17. ledna 2012; doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03626.x. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Postižení zraku nacházíme u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) poměrně často. K nejfrekventovanějším poruchám patří optická neuritida, vyskytující se u pacientů s RS v 16–38 %. I u pacienta s RS s normální zrakovou ostrostí se mohou sekundárně objevit příznaky zrakové dysfunkce v souvislosti s extraokulárními pohybovými abnormalitami či jinými faktory.

Vliv pohlaví na funkční konektivitu mozkové tkáně u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zvýšená aktivace určitých částí mozku či zapojení přídatných mozkových oblastí (tzv. funkční reorganizace) je známý mechanismus, který slouží k částečné kompenzaci změn vyvolaných neurodegenerativním procesem u roztroušené sklerózy (RS), ale i u Alzheimerovy nemoci. Funkční reorganizace mozku zpomaluje zhoršení pacienta po stránce klinické i kognitivní.

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocytyVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy