Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Botulotoxin v léčbě dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.4.2011

Botulotoxin   v léčbě dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Polykání je komplexní proces, který je regulován řídicím centrem v mozkovém kmeni. Mozkový kmen zpracovává stimuly z mozkové kůry kmene a periferních svalů z jiných než orálních, laryngeálních a faryngeálních oblastí mukózy a řídí závěrečnou fázi polykání. Porucha polykání – dysfagie – je častou a život ohrožující patologií přítomnou u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Poslední studie prokazují, že dysfagie byla u pacientů s RS často podceňovanou komplikací. Předpokládá se, že její incidence činí až 30–40 %. Patofyziologicky je patrně proces polykání porušen na základě multifokálních lézí CNS na zánětlivém podkladě. I když mohou být postiženy všechny fáze polykání, nejčastěji se porucha týká orofaryngeální fáze na základě hyperaktivity cricopharynegálního (CP) svalu z oblasti horního ezofageálního sfinkteru (UES).

V literatuře je zatím nedostatek informací týkajících se farmakologické terapie patologie faryngeální fáze polykání u pacientů s RS. Chirurgická myotomie cricopharyngeálního svalu bývá metodou volby u hyperaktivity UES z jiných neurologických indikací. Tento zákrok však vyžaduje celkovou anestezii, nebývá vždy efektivní a nikdy nebyl popsán u pacientů s RS. V posledních letech se dostává do popředí chemická myotomie CP svalu pomocí botulotoxinu typu A (BoNT/A), která úspěšně ovlivňuje hyperaktivitu UES. Tato léčba je bezpečná a může být provedena jako alternativa před invazivnějším výkonem.

Autoři italské studie vyšetřovali efekt této terapie (BoNT/A) u 14 pacientů s RS, kteří trpěli příznaky orofaryngeální dysfagie vzniklé v souvislosti s hyperaktivitou UES. Preparát byl aplikován perkutánně do hyperaktivního CP svalu pod elektromyografickou kontrolou. Funkce polykání u pacientů pak byla vyšetřována videofluoroskopicky, elektromyograficky a také pomocí škály PAS (Penetration/Aspiration Scale) v 1., 4., 12., 16., 18. a 24. týdnu po aplikaci. U všech pacientů došlo ke statisticky významnému zlepšení funkce polykání.

Závěrem autoři konstatovali, že tyto předběžné výsledky by svědčily pro benefity vyplývající z léčby BoNT/A u RS pacientů s dysfagií vzniklou na podkladě hyperreaktivity horního ezofageálního svěrače.

(moa)

Zdroj: Restivo D. A. et al.: Botulinum toxin improves dysphagia associated with multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2011; 18 (3): 486–90; doi: 10.1111/j.1468-1331.2010.03189.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Akutní závažná porucha paměti jako první příznak roztroušené sklerózy

Autoři následujícího sdělení prezentují případ manifestace roztroušené sklerózy (RS), která se projevila poprvé v roce 2001 náhlým výpadkem paměti u 21leté dívky, studentky univerzity. Dívka si nebyla schopna vzpomenout na události z předchozího dne.

Intramuskulární interferon beta-1a v terapii relaps-remitující formy roztroušené sklerózy

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) bývá terapie chorobu modifikujícími léky (DMARDs) zahajována časně a v této léčbě se pokračuje řadu let. Dlouhodobá tolerance a vliv těchto léků však nejsou dosud zcela známé.

Pentosidin – nový marker v managementu roztroušené sklerózy?

Pentosidin patří mezi konečné produkty glykosylace (AGEs). Je považován za marker stárnutí, jeho elevované hladiny jsou nalézány např. při chronickém renálním selhání a jsou důsledkem akumulace reaktivních karbonylových sloučenin, které jsou substrátem pro tvorbu pentosidinu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy