Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.4.2014

Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (INF-beta) patří k zavedeným nemoc modifikujícím lékům užívaným v kontrole relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Několik různých parametrů, které by mohly pomoci předpovědět selhání INF-beta v terapii, bylo více či méně zavedeno také do klinické praxe. Atrofie mozku však dosud ve vztahu k INF-beta příliš studována nebyla.

Nedávno publikované výsledky prospektivní longitudinální studie u pacientů s RRRS léčených podáváním subkutánního INF-beta-1a hodnotila také proměnné vztažené k objemu mozku. Jako zkoumané prediktivní faktory byly ve studii hodnoceny progrese nemoci dle EDSS skóre, míra relapsů, počet aktivních lézí popsaných na MRI v průběhu 1 roku (zejména nové léze či narůstající léze v T2 frakci a léze zvýrazněné gadoliniem) či změny objemu parenchymové frakce mozku (% BVC) v průběhu prvního roku léčby. K analýze pak byl použit Coxův regresní model, který umožňuje uzpůsobení analýzy na věk, pohlaví či trvání nemoci. Stav pacienta bez odpovědi na léčbu (non-response) byl definován jako potvrzená progrese nemohoucnosti či prokázaný nový relaps mezi týdny 48 a 144 po zahájení léčby INF-beta.

Do studie autoři zařadili 71 po sobě jdoucích pacientů s RRRS, z nichž 71,8 % bylo žen. Doba sledování pacientů byla 144 týdnů. Celkem 34 (48 %) pacientů splnilo kritéria definice non-response k léčbě INF-beta.

Analýza výsledků sledování této skupiny pacientů ukázala, že přidání měření změn BVC k již známým faktorům umožňujícím predikovat odpověď na léčbu INF-beta je smysluplné a může zvýšit citlivost časné identifikace těch pacientů, kteří budou ve 2. a 3. roce léčby patřit mezi nonrespondéry k terapii IFN-beta-1a, a tedy zlepšit výběr léčby.

(eza)

Zdroj: Rojas J. I. et al. Brain atrophy as a non-response predictor to interferon-beta in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurol Res. Publikováno online 19. prosince 2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Normální průběh těhotenství při léčbě natalizumabem – kazuistika

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem se v průběhu těhotenství nedoporučuje kvůli potenciálnímu riziku pro plod. Autoři článku prezentují případ ženy, která byla natalizumabem léčena po celou dobu těhotenství.

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Několik studií v poslední době poukazovalo na možný vliv viru varicella zoster (VZV) na průběh roztroušené sklerózy (RS). Autoři předkládané studie se zaměřili na prozkoumání vztahu mezi VZV a exacerbací RS.

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy