Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.7.2017

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza mají mezi sebou spojku, která je zatím stále přerušená otazníkem. Nebo už je čas otazník vymazat?

Úvod

Otázka asociace mezi metodami asistované reprodukce (AR) a rozvojem roztroušené sklerózy (RS) je prozatím nejasná. Přitom je velmi důležitá, protože ženy s RS jsou častěji bezdětné a tuto péči vyhledávají. O AR je již delší dobu známo, že zvyšuje riziko relapsu u preexistující RS, ale první kazuistiky nově vzniklé RS po asistované reprodukci byly publikovány teprve nedávno.

Kazuistika 1

Jinak zdravá 38letá žena s luteální insuficiencí podstoupila 4 cykly ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) se stimulačním protokolem s antagonisty GnRH. Byl podán ganirelix, menotropin, folitropin alfa a choriogonadotropin. Čtyři měsíce nato začaly u pacientky bolesti při pohybu levého oka, zhoršené vidění a oslabené vnímání barev na levém oku, což ukazovalo na optickou neuritidu. Vyšetření ukázalo relativní aferentní pupilární deficit levého oka a asymetrii reflexů na pažích. V likvoru bylo 7 leukocytů/μl a pozitivní oligoklonální pásy. MRI ukázala mozkové demyelinizační léze v periventrikulární, juxtakortikální a hluboké bílé hmotě, zde se sycením gadoliniem.

Dg.: Roztroušená skleróza (podle McDonaldových kritérií z roku 2010). Byla započata léčba vysokými dávkami kortizolu a chorobu modifikující léčba glatiramer acetátem. Pacientce bylo doporučeno nepodstupovat další cykly ICSI.

Kazuistika 2

Druhým popsaným případem je 29letá žena, kterou k neurologovi přivedlo zhoršení zraku a závrať. OA: porucha sluchu od dětství (následkem zarděnkové embryopatie), dva neúspěšné cykly IVF s folitropinem alfa, lutropinem alfa a choriogonadotropinem ve stimulačním protokolu s agonisty z důvodu infertility manžela. Při vyšetření byla přítomná bilaterální intranukleární oftalmoplegie, nystagmus (směrem nahoru) a posturální asymetrie, která vedla k podezření na postižení mozkového kmene. V likvoru byly pozitivní oligoklonální pásy, na MRI pak oboustranné kalosální/periventrikulární změny signálu a další kontrastem se sytící ložisko přiléhající k přednímu rohu pravé postranní komory.

Byla diagnostikována RS, indikovány kortikoidy a chorobu modifikující léčba.

Diskuse

Ani jedna z pacientek neměla RS v rodinné anamnéze, před podstoupením AR nebyly přítomné ani symptomy naznačující možnost demyelinizace. Z případů IVF indukovaných relapsů je zřejmé, že spouštěčem může být jednak exogenní přísun hormonů, jednak výkyvy hormonálních hladin jako takové. Pravděpodobně se na patogenezi podílí také psychosociální stres, vysazení chorobu modifikující léčby a hormonálně navozené narušení funkce hematoencefalické bariéry.

Závěr

Z těchto případů pochopitelně není možné vyvodit kauzalitu, ale podle autorů by bylo vhodné zvážit zařazení metod IVF mezi signifikantní rizikové faktory pro rozvoj RS. Pro specialisty na reprodukční medicínu by jistě bylo cenné, kdyby o tomto riziku věděli, aby mohli přizpůsobit postup u pacientek s klinicky či radiologicky izolovaným syndromem a předejít přechodu do roztroušené sklerózy.

(pez)

Zdroj: Ladwig A., Dunkl V., Richter N., Schroeter M. Two cases of multiple sclerosis manifesting after in vitro fertilization procedures. J Neurol 2016 Mar; 263 (3): 603−605, doi: 10.1007/s00415-016-8041-3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Článek publikovaný v Journal of the Neurological Sciences popisuje faktory spojené s rozhodováním o včasné léčbě u nemocných s roztroušenu sklerózou (RS). Zahrnutá data byla získána od pacientů ze dvou různých kohort v Kanadě.

Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RS), který se podává 1× denně. Následující post hoc analýza hodnotila vliv teriflunomidu na 5 typů těžkých relapsů s následky.

Alemtuzumab zmírňuje disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Studie zveřejněná v časopisu Neurology se zabývala účinkem alemtuzumabu a interferonu β-1a (IFN-β1a) na disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy